Arf Matematik Yarışması Şartnamesi

Açıklama

 • Yarışma Çözüm Kolejlerinde eğitim gören tüm lise öğrencilerinin katılımına açıktır.
 • Yarışmaya ait tüm süreçler çevrimiçi olacak şekilde planlanmıştır.
 • K12 üzerinden gerçekleştirilecek yarışmamız için ön başvuru yapılmasına gerek yoktur.
 • Sistem üzerinde tanımlı oldukları için sınav süresi boyunca K12 üzerinden giriş yapıp sınavlarını tamamlayabilirler.
 • Bireysel olarak katılan öğrenciler için ödüller, her bir öğrenci için bir adet olacak şekilde planlanmıştır (Tabloda toplam alanında belirtilmiştir).

 

 

Ödül

Tutar

Toplam

Birincilik Ödülü

Android Tablet

700 TL

700 TL

İkincilik Ödülü:

Zeka Oyunları Seti+Matematik Saati

200TL

200 TL

Üçüncülük Ödülü:

Zeka Oyunları Seti

 100TL

100 TL

 

 

TOPLAM

1000 TL

 

 • Onay sürecinin tamamlanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarına yönelik görsel tasarım çalışması yapılacaktır.
 • 24.05.2021 tarihinde sosyal medya ve iletişim uygulamaları üzerinden duyuru yapılması planlanmaktadır.
 • Yarışmaya ait diğer detaylar şartnamede sunulmuştur.

 

YARIŞMA DETAYLARI

Amaç

Çözüm Kolejlerinde öğrenim görmekte olan 9,10 ve 11.sınıflar düzeyindeki öğrencilerin ‘Arf Matematik Yarışması’ başlığı altında, matematik dersi akademik bilgi seviyelerini fark etme, matematik yeteneklerini ortaya çıkarmak, bu farkındalığa ve yeteneğe sahip öğrencileri tespit etmek, farkındalıklarını geliştirmek, ödüllendirmek ve yaşam boyu kullanabilmelerini teşvik etmek hedeflenmiş ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2023 Stratejik Planı Belgesinde yer alan; ‘Öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları ile ilgili göstergelere göre ise öğrencilerimizin temel öğrenme kazanımları, matematik ve fen okuryazarlığı ile okuma becerileri konularının öncelikli olarak iyileştirilmesi gereken alanlar olduğu göze çarpmaktadır. Nitekim öğrenme kazanımlarının belirlenmesinde standart test olarak kabul edilebilecek ulusal (ABİDE) ve uluslararası (PISA, TIMSS) değerlendirmelerinin sonuçları da bu yargıyı desteklemektedir. 2019-2023 dönemi için gerekli önlemleri almak üzere 2015-2018 dönemimdeki öğrenci başarısı ve öğrenme kazanımları alanındaki performans göstergeleri korunacaktır. İlave olarak da “temel yeterlik  düzeyine erişemeyen öğrenci oranları (PISA, TIMSS, PIRLS, ABİDE), yükseköğretim kurumları sınavı temel yeterlik testi (TYT) net ortalamaları, ortaöğretime geçiş sistemi merkezi sınav net ortalamaları” performans göstergelerine veya stratejilerine 2019-2023 döneminde yer verilecektir. ’ hedefi doğrultusunda öğrencilerin ilgi, yetenek, beğenileri doğrultusunda, sosyal, kültürel ortamlarda eğlenerek öğrenmeleri, okul aidiyeti kazanma, kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Çözüm Kolejleri Lise Kademeleri arasında matematik düzenlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yarışma Takvimi

Duyuru Tarihi: 24.05.2021

Sınav Uygulanma Tarihi: 07.06.2021-11.06.2021

Sonuçların Duyurulması: 14.06.2021

Ödül Töreni ve Sergileme: 14.06.2021

 

Yarışmanın Yöntemi
Öğrenciler belirtilen tarihler arasında K12 sistemi üzerinden giriş yapıp hazırlanmış 25 adet çoktan seçmeli sorulara cevap vererek uygulanacaktır.

 

Yarışmanın Konusu
Lise matematik müfredatına uygun sorulardan oluşmaktadır.

 

Yarışmaya Katılım Şartları:

1. Çözüm Kolejlerinde eğitim gören lise düzeyinde tüm öğrencilere açıktır.

2. Katılım ücretsizdir.

3. Yarışmaya bireysel katılım sağlanır.

4. Her katılımcı bir kez katılabilir.

5. Sınav değerlendirme aşamasında başka bir kişi tarafından profesyonel destek aldığı kurul üyeleri tarafından tespit edilirse o kişi yarışmadan men edilir.

6. Öğrenci, yarışma için vereceği bilgilerin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

7. Yarışmada kullanılan soruların, eser sahipliği hakkı yarışmacıya ait olmak üzere; eserin çoğaltılması, sergilenmesi, incelenmesi, üzerinde araştırma yapılması gibi kullanım hakları Özel Ankara Çözüm Koleji’ne aittir.

8. Yarışmada yer alan katılımcılar şartnameyi okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.

9. Ankara Çözüm Koleji, gerekli gördüğü durumlarda şartnamenin bütününde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

10. Bu yarışmanın sahibi, yükümlüsü ve yürütücüsü Ankara Çözüm Koleji olup, kolej adına Halil Sezgin CAN tam yetkilidir.

11. Yarışma sonuçları Ankara Çözüm Koleji’nin www.cozumkoleji.com.tr/ adlı web sitesinde ilan edilecektir.

12. Süreç boyunca duyurular belirtilen web sitesi üzerinden yapılacaktır. Katılımcıların duyuruları takibi kendi sorumluluğundadır.

 

Yarışmaya Başvuru Şekli

Öğrencilerin başvuruları otomatik olarak K12 sistemi üzerinden tanımlanacaktır. Başka bir şekilde başvuruya gerek yoktur.


Değerlendirme

 • Öğrenciler sınavlarını tanımlanan tarih ve saat aralığında K12 sistemine yüklemeleri gerekmektedir.
 • Online uygulanacak yarışmada yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevabı sistem kabul etmeyecektir.
 • Online uygulanacak yarışmada sorulara verilen yanlış cevapları etkilemeyecektir. Sınav için her bir soru eşit ve 4 puandır.
 • Sınav toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Online sınav sonucu sıralamada, öğrencilerden en yüksek puana sahip ilk 3 dereceye giren öğrencilere ödül takdim edilecektir.
 • İlk 3 dereceye giren öğrenci sayısı herbir derece için 1’den fazla ise, her derece için ek online sınav uygulanacak ve ilk 3 derece için 1’er öğrenci belirlenecektir.
 • Değerlendirme; Ankara Çözüm Koleji Lise Matematik Zümresi tarafından yapılacaktır.
 • Değerlendirmelerde gizlilik esastır.

 

Sınav Süresi

Online uygulanacak sınav için toplam süre 60 dakikadır. Süre tamamlandığında K12 sistemi otomatik olarak kapanacaktır.

 

Sınav Kuralları

Online gerçekleştirilecek sınav tek etaptan oluşmaktadır. Bu etapta öğrencilere sayısal algoritmalar ve mantık örgüsü üzerine kurgulanmış kendi içinde eşit puanlı 25 adet 5 seçenekli soru yöneltilecektir. Bu etapta 9,10 ve 11.sınıflar olmak üzere tek kategoride hazırlanan 25 soruluk sınavı öğrencilerden çözülmesi istenecektir.
 

Değerlendirme Üyeleri

 • Fatih Yavaş
 • Ömer Ateş
 • Emre Sağlam
 • Halil Sezgin Can
 • Mehmet Kayıran
 • Erkay Bektaşoğlu
 • Abdulkadir Yavuz

Soru Yazım Ekibi

Denizli Çözüm Koleji Ali Kartal, Denizli Çözüm Koleji Murat Mehmet Dinç, Hamidiye Çözüm Koleji Esra Balsüzen, Hamidiye Çözüm Koleji  Tuğba Uzunoğlu, Gönen Çözüm Koleji, Esra Yüzbaşı Üncük Bafra Çözüm koleji Köksal Yapıcı, Bafra Çözüm koleji Emre Yeter, Bafra Çözüm koleji Orhan Aksan, Bafra Çözüm koleji Safa Kayaalp, Ortaca Çözüm koleji Yakup Yılmaz, Ortaca Çözüm koleji Zekeriya Uysal, Ortaca Çözüm koleji Öner Yıldırım, Ortaca Çözüm koleji Eşref Kocaköse, Ortaca Çözüm koleji Songül Gün, Ortaca Çözüm koleji Sinem Atakan, Ortaca Çözüm koleji Betül Gök, Ortaca Çözüm koleji  Ezgi Kargılı, Ortaca Çözüm koleji, Soner Gürz, Ortaca Çözüm koleji Abdullah Onur Güclü, Rize Muradiye Çözüm Koleji Merve Ekşioğlu, Bursa Çözüm Koleji  Ersin Albey,  Bursa Çözüm Koleji Görkem Türköz,  Bursa Çözüm Koleji Ayşe Sürek,  Bursa Çözüm Koleji Ümmü Selime Teyfikoğlu,  Bursa Çözüm Koleji Tülay Öztürk.