Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik

Eğitim pek çok unsurun bir araya gelmesiyle oluşan ve iş birliği içinde gerçekleşen bir süreçtir. Okulda sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri (PDR) de eğitim sürecinde önemli bir yere sahiptir. Okul PDR hizmetlerinin yapılanmasında bireyin içinde bulunduğu dönemin ve gelişimsel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması önemlidir. Çözüm Koleji’nde bu anlayışa uygun olarak PDR hizmetleri, gelişimsel rehberlik yaklaşımı anlayışıyla ele alınır. Bu yaklaşımda sadece sorunları olan ya da sorun yaşama ihtimali bulunan öğrencilerin değil, tüm öğrencilerin PDR hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanması esastır. Bu doğrultuda Çözüm Koleji, PDR hizmetlerini kişisel ve sosyal rehberlik, eğitsel rehberlik ve mesleki rehberlik olmak üzere bütüncül bir yaklaşım ve kapsamlı bir süreçle ele almaktadır.

Partnerler