Eğitim yaklaşımımız AYSER eğitim modeli ile sembolize edilmektedir. AYSER’ in açılımı ise Akademik başarı, Yabancı dil, Sanat, Spor, Kültürel etkinlik, Erdemler eğitimi ve Rehberlik olarak yapılır.

 

Akademik Başarı:

            Çözüm Kolejinde akademik başarı, AYSER eğitim modelinin önemli bir bileşenidir. Akademik başarının, hayatı anlama ve anlamlandırma sürecinde gerekli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Çocuklarımızın çok yönlü gelişimi açısından akademik başarının unsurları olarak okuduğunu anlama, fen bilimleri ve matematik gibi temek alanlarda başarılı olmalarını önemsiyoruz. Bu nedenle, Çözüm Kolejinde akademik başarının arttırılması amacıyla ders başarısı ve sınav başarısı etkin bir süreçte bütüncül olarak ele alınır. Bu amaçla okulumuz Tam Öğrenme Modelini gerçekleştirmeye uygun bir tasarıma sahiptir. Modern dersliklerin yanında tüm derslerin uygulama şansı yakaladığı laboratuarlar, spor-sanat ortamları ve eğitsel ortamlar mevcuttur.

 

Yabancı Dil Eğitimi:

         Çözüm Kolejinin eğitim anlayışını temsil eden AYSER modelinin önemli bir bileşeni yabancı dil eğitimidir. Çözüm Kolejinde yabancı dilin etkin şekilde tüm yönleriyle çok boyutlu olarak öğretimi önemli görülmektedir. İngilizce anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde temel yabancı dil olarak öğretilir. Bunun yanında ikinci yabancı dil olarak seçmelik ilkokul ve ortaokulda İspanyolca, liselerde seçmeli Almanca etkili şekilde öğretilir.

            Çözüm Kolejinde yabancı dil eğitimi alan öğrenciler İngilizceyi ve seçtikleri ikinci yabancı dili tam anlamıyla öğrenmiş olarak mezun olurlar. Tüm eğitim kademelerini Çözüm Kolejinde tamamlayan öğrenciler yabancı dili günlük hayatlarında etkin kullanacak hale gelirler. Müfredatımız, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Metni’ni (CEFR, Common European Framework of References for Languages) esas alarak hazırlanmıştır.

 

ASIM; Araştırma Ve Sürekli İnovasyon Merkezi:

 

https://cozumkoleji.com.tr/uploads/images/Anadolu%20Lisesi/As%C4%B1m%20%281%29.png

 

            Çözüm Kolejinin önemli ayrıcalıklarından olan bu merkez; öğrencilerimizin araştırma, geliştirme, uygulama ve yeni keşifler yapma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. ASIM birimi altında; “Yenilik Kuluçka Merkezi”, “STEAM & Maker”,“Seçmeli Öğrenci Kulüpleri” ve “Sanat-Spor” birimleri yer almaktadır.

 

Erdemler  Eğitimi:

         Davranışa Dönüşen Değerler Çözüm Kolejinde Erdemler Eğitimi; manevi eğitim ve değerler eğitimini kapsayan bütüncül bir anlayışla sürdürülür. Erdemler eğitimi ile farklı dünya görüşlerine sahip olsalar bile insanların temel ahlaki ilkelerde anlaşmalarını ve zulmü engellemek için uzlaşmalarını toplumsal bir gereklilik olarak kabul eden bir anlayış ve yaklaşımın ifadesidir. Her amaç öğrencimizin zulme ve haksızlığa karşı birlik olmalarını ve yeryüzünde adaleti sağlamaya destek vermelerini ifade etmektedir. Tüm öğretmenlerimiz erdemler eğitiminin anlaşılması, uygulanması ve rol modeli olma konusunda sorumluluk üstlenir.

 

Rehberlik:

         Çözüm Kolejinin AYSER eğitim modelinde önemli bir bileşen olan öğrenci rehberlik hizmetleri, okulumuzda Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik anlayışı içinde sürdürülür. Çözüm Koleji; öğrencilerinin akademik, sosyal, psikolojik ve duygusal gelişimlerini bütüncül bir süreçle proaktif bir yaklaşımla ele alınır. Bu bağlamda, Kapsamlı Gelişimsel Rehberlik anlayışı, okulumuzun öğrenci rehberlik hizmetlerini kurumsal bir anlayış içinde özgün bir yaklaşımla biçimlendirmektedir.

            Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi ve yapısı, eğitim ve öğretim süresinde önemli etkileri olan bir değişkendir. Okul rehberlik hizmetlerinin yapılanmasında bireyin içinde bulunduğu dönemin ve gelişimsel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması önemlidir. Gelişimsel rehberlik yaklaşımı, sadece sorunları olan ya da sorun yaşama ihtimali olan öğrencilerin değil, tüm öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden yararlanması esasına dayanır.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ
19 Nisan 2024 Cuma
Bu tarih için etkinlik bulunamadı!
Nisan Ayı Etkinliklerine Gözat