Her geçen gün ivme kazanan dijital dünya, çağımıza yenilikler katmaya devam etmektedir. Yaklaşık 40 yıllık bir geçmişe sahip olan oyun teknolojileri, bu dünyanın önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. 

Bir endüstri kolu haline gelen bu alana yenilik katmak, oyun teknolojilerinin gelişimi hakkında farkındalık oluşturmak, oyun geliştirme alanına amatör bir ruhla merak duyanları desteklemek amaçlanmaktadır.

Ayrıca kısıtlı su kaynaklarına dikkat çekmek amacıyla “Suyun Geleceği” teması belirlenmiştir.

Yarışmanın Konusu
Suyun Geleceği Teması aşağıdaki konu başlıklarını kapsamaktadır:

•    Suyun kullanım alanları
•    Yaşamımızda suyun önemi
•    Su kirliliği
•    Su kaynaklarının kısıtlılığı
•    Su kıtlığı
•    Tatlı ve tuzlu su kaynaklarının iklime etkisi
•    Tatlı ve tuzlu su ekosistemleri

Katılımcılar, başvuru esnasında yukarıdaki konu başlıkları kapsamında belirlediği problem tanımını anlaşılır biçimde iletmelidir.
Katılımcılar, konu başlıklarından en az birini kapsayacak biçimde oyunun temasını belirler. Ardından Scratch ortamında oyunu geliştirir. Oyun, belirlenen probleme çözüm üretmeli ya da dikkat çekmelidir.

Yarışmanın Kapsamı
Yarışma, Çözüm Eğitim Kurumları ilkokul ve ortaokul kademesinde öğrenim gören tüm oyun geliştirme meraklılarını kapsamaktadır. Yarışmaya katılım bireysel olacaktır. Her katılımcı bir oyunla katılabilir.

•    Yarışma Takvimi
•    Duyuru Tarihi: 20.05.2021
•    Eserlerin Son Teslim Tarihi: 13.06.2021
•    Finalistlerin Duyurulması: 18.06.2021
•    Ödül Töreni ve Sergileme: 30.06.2021

 

Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Dijital Oyun Yarışması Şartnamesine ulaşmak için Tıklayınız

Partnerler
BİLGİ
ALIN