Çözüm Okulları Okulda Hayat Yönergesi

Madde 1. Öğrenci, Veli ve Personelin Hastalık Durumlarında Okula Gelmesi
a. Solunum yolu veya diğer bulaşıcı hastalık geçirmiş kişiler ancak 2 gün boyunca hastalık belirtisi göstermediklerinde okula gitmeye başlayacaklardır.

b. Ateşi yüksek olan öğrencilerin okula hangi şart altında olursa olsun gelmemesi gerekmektedir. Okul girişinde termal kamera veya uzaktan dijital ateş ölçüm cihazları ile öğrenciler kontrol edilecek, ateşi yüksek olan öğrenciler tekrar evlerine gönderileceklerdir.

c. Öğrenci ya da personelin evinde herhangi biri ağır solunum yolu enfeksiyonu geçiriyor ya da bulaşıcı hastalık teşhisi konulmuş ise kişi okula gitmeyecektir. COVID-19, Zatürre, vb. ağır bulaşıcı hastalıklar dışında grip vb. enfeksiyonu olan öğrenciler tıbbi maske kullanarak okula gelebileceklerdir.

ç. Polen alerjisinin tipik belirtilerini (burun akıntısı, kaşıntılı gözler) yaşayan kişiler okula gidebilirler. Ancak ateşinin çıkması durumunda Madde 2’de belirtilen protokoller uygulanarak derhal eve gönderilecektir.

d. Sağlıklı ve solunum yolu hastalığı belirtisi olmayan veliler öğrencileri okul bahçesine girmemek kaydıyla okul ana giriş kapısından arabalarından inmeden alabileceklerdir. Velilerin giriş kapısında sosyal mesafe kurallarını ihlal etmemeleri adına araçlarından inmemeleri gerekmektedir. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine veliye teslim edilene kadar görevli öğretmenler eşlik edecektir.

e. İkinci bir düzenleme yapılana kadar okulda bulunan tüm çalışanların ve öğrencilerin okul içerisinde maske (tıbbi standartlara uygun) ile bulunması, okul yönetiminin öğrencilere ve çalışanlara maske temin etmesi (maske ve personel için tıbbi tulum türü teminler okul kıyafetleri firmamız tarafından hazırlanmaktadır, çözüm logolu olarak okul kıyafetleri firmamızdan temin edilecektir) sağlanacaktır. Kullanılan maskelerin tıbbi atık olarak imha edilmesinin sağlanması için tıbbi atık kutuları oluşturulacak ve bu kutuların üzerinin kapalı tutulması sağlanacaktır. (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).

f. Kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ve öğrenciler COVİD-19 süresi boyunca okula gelemeyecektir. (Bu madde COVİD-19 süresince geçerli olacaktır).

 

Madde 2. Okulda Hastalık Belirtilerinin Tespit Edildiği Durumlar

 1. Okulda solunum yolu hastalığı belirtisi gösteren öğrencinin ailesine en kısa sürede alınması için haber verilecektir. Bu süreçte;
  1. Alınması gereken öğrenci, bir kişi ile izole bir alanda bekletilir.
  2. Öğrenci ile bekleyen kişi arasında en az 2 metre mesafe vardır.
  3. Öğrenci maske ve eldiven kullanarak okuldan ayrılır.
  4. Öğrencinin bulunmuş olduğu alanlar (sınıf, tuvalet, atölye) dezenfekte edilir.
  5. Öğrenci ile bekleyen kişi daha sonra kişisel hijyenini tamamlar.
 2. Hasta öğrenci ya da personel evine toplu taşıma ile gönderilmeyecektir.
 3. Hastalık belirtisi gösteren personelin de yakınlarına haber verilerek okuldan alınması ya da okul tarafından evine gönderilmesi sağlanacaktır.

 

Madde 3. Kişisel Hijyenin Sağlanması

 1. 1,5-2 metrelik sosyal mesafenin sağlanamadığı yerlerde (kantin, merdiven başları, koridorlar, bina/blok girişleri, derslik girişleri, vb.) tıbbi pamuklu yüz maskeleri ve el temizleme dezenfektanları bulundurulacaktır. Teneffüsler öğrenci yoğunluğuna göre sınıf, şube, kademe vb. farklara dikkat edilerek öğrenci yoğunluğunu azaltacak şekilde planlanacaktır.
 2. Sosyal mesafenin sağlanması için anaokulu ve ilkokul kademesinde öğrenim gören öğrencilere sürekli olarak öğretmenler refakat edeceklerdir.
 3. Öğrenci/personelin aşağıda belirtilen durumlarda her daim ellerini en az 20 saniye sabunla yıkamaları sağlanacaktır;
  1. Okula girdiğinde ve okuldan ayrılırken,
  2. Öksürme, hapşırma sonrası,
  3. Ortak yemek/kantin alanına girerken ve ortak yemek/kantin alanından çıkarken,
  4. Tuvaletten çıkarken,
  5. Dışarıda yapılan aktivitelerden ve serbest zaman etkinliklerinden sonra,
  6. Sınıfta elle yapılan etkinliklerden sonra.
 4. Su ve sabunun olmadığı yerlerde en az 80 derecelik kolonyalar veya el temizleme dezenfektanları ile eller temizlenecektir.
 5. İmkânı olan okullar okul bahçesine belli aralıklarla el yıkama veya dezenfeksiyon istasyonları yerleştireceklerdir.

 

Madde 4. Okul Temizliğinin Yapılması

 1. Okul mekânında bulunan dezenfektanların yüzey kısımları her teneffüs sonu okul temizlik personeli tarafından temizlenecektir.
 2. Okul temizliğini yapan personeller temizlik sırasında eldiven kullansalar bile ellerini yıkayacaklardır.
 3. Tuvalet ve lavabolar her teneffüs sonu okul temizlik personeli tarafından temizlenecektir.
 4. Klozet, musluk ve lavabo yüzeyleri her teneffüs sonunda okul temizlik personeli tarafından temizlenecektir.
 5. Sınıflarda bulunan çöp kovaları her öğle arası ve okul sonu okul temizlik personeli tarafından boşaltılacaktır.
 6. Okul bahçesinde kullanılan açık masa ve sandalyeler her kullanımdan sonra okul temizlik personeli tarafından su ve sabun ile temizlenecektir.
 7. Kapı kolları, merdiven korkulukları, ellerin temas ettiği yüzeyler ve diğer sık kullanılan eşyalar okul temizlik personeli tarafından her teneffüs sonrasında su ve sabun ile temizlenecektir.
 8. Öğrenci sıraları ve derslikler öğrenciler gelmeden önce, öğle arasında ve öğrenciler gittikten sonra okul temizlik personeli tarafından temizlenecektir.
 9. Bez oyuncaklar ve kumaşlar en az 60 derecede hafta başında, hafta ortasında ve sonunda olmak üzere 3 kez yıkanacaktır.
 10. Bulaşıklar ve çatal bıçaklar mevcut rutinlere göre yüksek sıcaklıkta her kullanım sonrası yıkanacaktır. Ancak aynı gün içinde farklı öğrenciler tarafından aynı malzemelerin kullanımını engelleyecek şekilde malzeme temin edilecektir.
 11. Yemekhane masaları, sandalyeleri, benmariler vb. her yemek yiyen grup sonrasında yeni öğrenci grubu gelmeden önce su ve sabunla silinerek temizlenecektir.
 12. Kantin masaları, sandalyeleri, vb. her teneffüs sonrasında su ve sabunla silinerek temizlenecektir.
 13. Okul koridorları en az iki teneffüste bir su ve sabunla temizlenecektir.
 14. Okul spor alanlarında kullanılan top, vb. oyun malzemeleri her aktivite öncesi ve sonrası dezenfekte edilerek kullanılacaktır.
 15. Okul temizlik alanlarında “Temizlik Kontrol Çizelgeleri” hazırlanarak ilgili personelin yaptığı temizlik işleri okul yönetimi tarafından sürekli bir şekilde takip edilecektir.
 16. Paylaşılan bilgisayarlar, tabletler, klavyeler vb. eşyalar her kullanımdan sonra okul temizlik personeli tarafından su ve sabunla temizlenecektir.
 17. Okul mekanlarında kullanılan klimalar her gün sonunda dezenfekte edilecek ve filtreleri belirlenen periyotlar ile değiştirilecektir.
   

Madde 5. Sosyal Mesafenin Azaltılması

 1. Sınıf oturma düzenleri her öğrenci sırası arasında ön, arka ve yanlardan 1-1,5 metre mesafe olacak şekilde planlanacaktır. (Bkz. EK 1)
 2. Her öğrenciye ait masa ve sandalye olacak şekilde sınıf donatımları yapılacaktır. Her öğrenci sırası bireysel olacaktır. Okullarda aynı sırada birleşik iki öğrencinin oturduğu sıra ve masa uygulaması imkânı olan okullar için sonlandırılacaktır. Tekli sıra*masa donatımı sağlayamayan okullar imkanları ölçüsünde çiftli sıralara tek öğrenci yerleştirerek düzen sağlamaya çalışacaktır. 01.05.2020 tarihinden itibaren marka anlaşması yapan okullarda kesinlikle çiftli sıra-masa donatımı kullanılmayacaktır.
 3. Grup çalışmalarının yapıldığı etkinlikler mümkünse açık havada gerçekleştirilecektir. Hava şartlarının ve açık alanların uygun olmadığı okullarda grup çalışmalarında sosyal mesafeye azami özen gösterilerek planlama yapılacaktır.
 4. Grup çalışmalarında her bir grupta en fazla 3 öğrenci olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.
 5. Grup çalışmalarındaki grupların arasında en az 2 metre mesafe olmasına dikkat edilecektir.
 6. Öğrenci/personel arasında el sıkma, dokunma, sarılma, vb. fiziksel temasın engellenmesine yönelik tedbirler alınacaktır.
 7. Ortak yemek alanlarında 6 kişilik masalarda en fazla 4 kişi, 4 kişilik masalarda en fazla 2 kişi oturacak şekilde ve tüm masalar arasında en az 1,5-2 metre mesafe bırakılacak şekilde düzenleme yapılacaktır.
 8. Okul bahçesinde olan öğrenci sayısını azaltmak adına sınıflar için farklı zaman aralıkları belirlenecektir (Sosyal mesafenin korunabileceği geniş bahçeye sahip olan okulların farklı zaman aralığı belirlemesine gerek yoktur).
 9. Bir koridordaki nöbetçi öğretmen sayısı en az 2, bahçedeki nöbetçi öğretmen sayısı ise en az 3 olacak şekilde nöbet planlaması yapılacaktır.
 10. Aynı oda ve alan içerisinde çalışan personellerin masa aralıkları sosyal mesafe kuralları kapsamında en az 1,5 metre olacaktır.

 

Madde 6. Okul Mekanlarında İlgili Önlemlerin Alınması

a. Kişisel hijyenin sağlanması için ellerin nasıl yıkanacağı, sosyal mesafenin nasıl korunacağı, gereksiz fiziksel temasın azaltılması, ellerin yüze ve gözlere değdirilmemesi ve dirsek kullanımı gibi durumları anlatan görseller, posterler ve hatırlatıcılar panolarda, lavabolarda, okul/blok girişlerinde ve merdivenlerde belli aralıklarla asılacaktır.

b. Okul mekanlarında ve koridorlarında öğrencilerin/personellerin ulaşabileceği yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu, 80 derecelik kolonya ve el dezenfektanı istasyonları bulundurulması sağlanacaktır.

c. Her mekânda kişilerarası sosyal mesafeyi 1,5-2 m olarak sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılacaktır.

ç. Okulun tüm kapalı alanları günlük olarak havalandırılmak üzere ilgili planlamalar yapılacaktır.

d. Okula gelen ziyaretçilerin ve velilerin öğrencilerin ders gördükleri bloklara, koridorlara vb. alanlara geçişleri yasaklanacaktır. Okul çalışanı veya öğrencisi olmayan her kişi okul tarafından belirlenen alanlarda (COVİD-19 süresince okul tarafından sadece açık alanlar bekleme alanı olarak kullanılacaktır. Okulun kapalı alanlarına veli/ziyaretçi alımı yapılmayacaktır) sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları sağlanarak bekletilecektir. (Bu madde COVİD-19 süresince geçerli olacaktır).

i. Kayıt görüşmeleri açık alanlarda veya doğal havalandırması bulunan alanlarda yapılacaktır. (Bu madde COVİD-19 süresince geçerli olacaktır.)

e. Görüşmeler idari odalarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak en fazla 2 ziyaretçi 1 idari personel görüşecek şekilde planlanacaktır.

f. Okul koridorları, spor salonu, yemekhane ve kantin bölgelerinde mekân zeminlerine 1,5 metrelik sosyal mesafeyi belirtecek bantlar yerleştirilecektir (Yerleştirilecek bantlarda çeşitli eğitsel içeriklerin yer alması da faydalı olacaktır).

g. Okulda bulunan asansörler mümkünse tek kişi binecek şekilde, en fazla ise iki kişi olacak şekilde kullanılacaktır. Kullanılan asansörler günde 3 kez temizlenecektir.

 

Madde 7. Yiyecek Nesne Paylaşımı ve Ortak Kullanılan Alanlar

 1. Öğrencilerin aralarında kesinlikle yiyecek ve içecek paylaşımlarına izin verilmeyecektir.
 2. Yemek hizmetinin kontrolü, güvenliği ve hijyeni okul tarafından sağlanacaktır.
 3. 6. madde f bendinde belirtilen sosyal mesafeyi gösteren bantlar zeminde bulundurulacak ve öğrencilerin bu bantlara göre sıraya girmeleri sağlanacaktır.
 4. Çocukların sosyal izolasyonu sağlanmış ortak yemek salonlarında küçük gruplar halinde yemek yemesi sağlanacaktır.
 5. Yemek yenilen masalar her gruptan sonra okul temizlik personeli tarafından su ve sabunla temizlenecektir.
 6. Ortak kullanılan malzemeler her kullanımdan sonra okul temizlik personeli tarafından su ve sabunla temizlenecektir.
 7. Öğrenme materyalleri bir sonraki grup aktivitesine kadar okul temizlik personeli tarafından su ve sabunla temizlenecektir.
 8. Öğrenci kitapları, defterleri, vb. malzemelerin ev ve okul arasında en az taşınmayı sağlayacak şekilde planlama yapılacak, öğrenciler arasında paylaşılmaları engellenecektir.
 9. Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukların ev ve okul arası oyuncak taşımalarına izin verilmeyecektir. Diğer kademelerde öğrenim gören öğrencilerin de okul ve ev arasında eşya taşımaları minimum düzeye düşürülecek şekilde planlama yapılacaktır.
 10. Sınıflarda bulunan bitkiler COVID-19 salgını tamamen son buluncaya kadar karantinaya alınmış alanlara taşınacaktır. Bu süreçte sınıflarda bitki bulundurulmayacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).

 

Madde 8. Gıda ve Sağlık

 1. Isıl işlem görmemiş gıdalar öğrenci ya da personele sunulmayacaktır. Yemek menülerinden salata barlarda verilen pişmemiş gıdalar salata vb. başta olmak üzere tüm salata bar kaldırılacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).
 2. Ortak yemek alanlarında yiyecekler porsiyonlar halinde servis edilecek ve açıkta herhangi bir ürün bulundurulmayacaktır.
 3. Yemek menülerinde bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara ağırlık verilecektir.
 4. Yemekhanelerde ortak kullanımı doğuracak her türlü malzeme bireysel kullanıma uygun malzeme ile değiştirilecektir (Örneğin; su sürahileri, bardaklar, tuzluk, vb. tek kullanımlık paketler halindeki ürünler tercih edilebilir).
 5. Ortak alanlarda bulunan çay makinelerine ve sebillere tek kullanımlık bardakların yerleştirilmesi sağlanacaktır.
 6. Kantin ve yemekhane çalışanları eldiven, maske ve kolluk vb. hijyenik ekipmanlar kullanacaklardır.

 

Madde 9. Okul Sağlığı

 1. Okullarda bulunan sağlık çalışanları ve okul psikologları beden ve ruh sağlığının korunması, sağlık ve psiko-sosyal ihtiyaçların karşılanmasında aktif rol alacak şekilde planlama yapılacaktır.
 2. Her okulda sürekli olarak “Okul Hemşiresi” ve belirlenen günlerde “Okul Doktoru” bulundurulacaktır.
 3. Öğrenci ve personele el yıkama, hijyen, maske kullanımı, salgınlar, sosyal mesafenin korunması ve diğer kurallarla ile ilgili gerekli eğitimler okul personeli tarafından periyodik olarak verilecektir.
 4. Okul girişlerinde sürekli olarak öğrenci, veli, personel ve ziyaretçilere termal kamera veya ateş ölçüm cihazları ile giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılacaktır.
 5. Okul girişlerince öğrencilerin ve personellerin çantaları dezenfekte edilecektir.
 6. Okulda öğrencilerin yüzük, küpe, takı, vb. kullanımına izin verilmeyecektir.
 7. Okullarda yeterli sayıda dijital ateş ölçer, maske, eldiven ve dezenfektan hazır hale getirilecektir.
 8. Okullar faaliyete başlamadan önce görev alacak personeller belirlenecek, görev listeleri oluşturulacak ve bu listelerin tebliğ edilmesi sağlanacaktır.
 9. Okulların yeni normal sürecine başlaması ile çalışmaya dönecek personellere ve okula dönecek öğrencilere okul işleyişi ve yeni kurallar uzaktan eğitim ile sağlanacaktır.
 10. Okula dönüş sürecinde okul yetkilileri tarafından oryantasyon süreci planlanarak öğrencilerin gruplar halinde oryantasyonu tamamlaması sağlanacaktır.
 11. Mal ya da ürün kabulü okul bahçesinden sağlanacaktır. Dışarıdan kişilerin kapalı alanlara girişine izin verilmeyecektir. Okula gelen malzemeler personel tarafından bahçede teslim alınacak ve içeriye okul personeli tarafından taşınacaktır.


Madde 10. Toplantılar ve Konferanslar

 1. Toplantı ve konferanslar; idare, öğretmen, öğrenci ve diğer personeller arasında en az 1,5-2 metre mesafe bulunacak şekilde planlanacaktır.
 2. Toplantı ve konferanslara okul öğrencisi veya çalışanı olmayan kişiler zaruri durumlar dışında davet edilmeyecektir (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).
 3. Toplantılar ve konferanslar mümkün oldukça video konferans şeklinde gerçekleştirilecektir. (COVID-19 salgını süresince veli toplantısı ve dış katılım gerektiren her türlü faaliyet online olarak gerçekleştirilecektir)


Madde 11. Atölye Dersleri ve Kullanımlar

 1. Atölye derslerinde ve kullanımlarında ortak ekipman kullanımı ancak her bir öğrencinin kullanımı öncesi ve sonrasında hijyenik temizlik yapılmışsa sağlanacaktır. Mümkün olduğunca ekipmanların bireysel kullanılması sağlanacaktır.
 2. Tek seferlik kullanım özelliğine sahip olmayan ekipmanlar bir sonraki grubun kullanımına kadar okul temizlik personeli tarafından su ve sabunla temizlenecektir.
 3. Atölyelerde lavabolar bulunmasına ve lavabolarda su ve sabunla öğrencilerin ders öncesi ve sonrası el temizliklerini yapmalarına dikkat edilecektir.
 4. Atölyelerin mümkün olduğunca okul bahçesinde ve açık alanlarda faaliyet göstermesi planlanacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).

 

Madde 12. Spor Dersleri, Dolap, Havuz Kullanımı

 1. Fiziksel egzersizler ve dersler öncesinde ve sonrasında spor salonu mutlaka okul temizlik personeli tarafından su ve sabunla temizlenecektir.
 2. Bir salonda aynı anda 2 sınıf grubundan fazla öğrenci çalıştırılmayacak, spor salonlarında sosyal mesafe öğretmenler tarafından kesintisiz olarak takip edilecektir.
 3. Öğrenciler arasında yakın temas gerektiren takım sporları ve aktiviteler gerçekleştirilmeyecektir (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).
 4. Spor takımlarının antrenmanları son saatlere konularak öğrencilerin duş almaları eve gidene kadar ertelenecektir. Bu mümkün olmazsa ilgili öğretmen tarafından öğrencilerin belirli aralıklarla duşa girmeleri sağlanacaktır.
 5. Mümkün olduğunca spor aktiviteleri için açık alanlar tercih edilecektir (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).
 6. Havuzlardaki klor içerikleri virüsleri etkisiz hale getirmekte etkili olduğundan; havuz suyunun pH, klor ve ısı ayarları periyodik olarak okul yetkilileri tarafından yaptırılacak ve kontrol edilecektir.
 7. Havuz kullanımı, soyunma odası ve havuzdaki öğrenciler arasında yakın temastan kaçınılacak şekilde düzenlenecektir.
 8. Havuz kullanımından sonra havuz ve etrafı okul temizlik görevlileri tarafından dezenfekte edilecektir.
 9. Spor salonlarında bulunan dolapların arasında en az 1,5-2 metre olacak şekilde düzenleme yapılacaktır.

 

Madde 13. Kütüphane

 1. Okul kütüphanesine girilmeden önce ve çıkarken eller su ve sabunla yıkanacak veya dezenfektan kullanılacaktır.
 2. Kütüphaneye teslim edilen kitaplar, kütüphane görevlisi tarafından en az 1 gün izolasyonu sağlanmış bir alanda bekletilecektir.
 3. Okul kütüphaneleri mümkün olduğunca açık alanlarda faaliyet gösterecek şekilde düzenleme yapılacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).

    

Madde 14.Ulaşımın Sağlanması

 1. Okul servislerinde kişiler arasında en az 1 kişilik boş yer bırakılacak şekilde servis planlamaları yapılacaktır.
 2. Öğrencilerin okul servisleri ve kişisel/veliye ait araçlar ile okula gelmeleri sağlanacaktır. Mümkün olduğunca öğrencilerin toplu taşıma kullanmamaları sağlanacaktır. (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).
 3. Okul gezileri yapılmayacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır).
 4. Öğrenciler servisten indiklerinde, okula girmeden önce giriş kapısında bulunan dezenfektan ile ellerini sterilize edeceklerdir.
 5. Öğrenci taşıma için kullanılan servis araçları her sabah öğrencileri almadan önce ve her okul çıkışında öğrenciler servise binmeden önce servis personeli tarafından dezenfekte edilecektir. Bu işlemlere okulların idari personeli de eşlik ederek, sürecin takibi eksiksiz olarak sağlanacaktır.
 6. Servis araçlarında tek kullanımlık kâğıt havlular ve dezenfektanlar bulundurulması sağlanacaktır.
 7. Öğrenciler ve personel servis aracına binmeden önce ve inerken ellerini dezenfekte edeceklerdir.

 

Madde 15. Kontrol Listeleri

Aşağıda, okulların yeniden açılmadan önce mevcut alınması gereken önlemlerin bir kontrol listesi bulunmaktadır. Önlemler yukarıda daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Okulda hayat yönergesi önlemlerinin alınmasını ve personelin yönergede yer alan kuralları/önlemleri iyi uygulanmasını sağlamak okul kurucusunun ve yöneticilerin sorumluluğundadır.

 

OKUL KURUCUSU ve YÖNETİCİSİNİN GENEL SORUMLULUĞU

Önlemler

Tamamlanma Tarihi

Okul personeli bu yönergenin içeriği hakkında bilgilendirilmeli ve alınan tedbirler konusunda eğitim verin.

 

Ebeveynler için okuldaki yeni rutinler ve alınan tedbirler kapsamında bilgilendirmeler gerçekleştirin.

 

Öğrenciler ve okul personeli için lavabo rutinlerine yönelik bir plan oluşturulmasını sağlayın.

 

Temizlik önlemleri için yazılı bir rutin oluşturularak “Temizlik Kontrol Çizelgeleri” hazırlayın.

 

Okul koridorlarına, sınıflara ve bahçeye tıbbi atık kutuları yerleştirin.

 

Okulların açılmasından sonra yapılacak görevlerin listesini oluşturarak bu listelerin tebliğ edilmesini sağlayın.

 

Okul girişlerinde termal kamera veya ateş ölçüm cihazlarıyla, dezenfektanlar yerleştirin.

 

Okul kıyafetlerini hazırlayan firmadan öğrenci ve çalışanlar için logolu maske ve gerekli tıbbi tulumlar temin edin.

 

 

HİJYEN ÖNLEMLERİ

Önlemler

Tamamlanma Tarihi

Tüm el yıkama bölgelerinde ve tuvaletlerde yeterli miktarda sabun ve kâğıt havlu bulundurun.

 

Lavabo rutinleri ve öksürme/hapşırma durumlarındaki hijyen kuralları konusunda öğrencilere eğitim verin.

 

El yıkama, sosyal mesafenin korunması, temasın azaltılması gibi durumları anlatan görselleri, posterleri ve hatırlatıcıları panolarda, lavabolarda, okul/blok girişlerinde ve merdivenlerde belli aralıklarla asın.

 

El yıkama işlemi yapılmadığı mekânlara tek kullanımlık kâğıt havlu, 80 derecelik kolonya ve el dezenfektanı istasyonları oluşturun.

 

COVİD-19 süresince okul içerisinde çalışanların ve öğrencilerin maske kullanmasını sağlayın.

 

 

İNSANLAR ARASINDA DAHA AZ TEMAS/SOSYAL MESAFE

Önlemler

Tamamlanma Tarihi

İhtiyaç duyulması halinde, dijital öğretim ve fiziksel öğretimin birlikte yapılabilmesi için eğitim planı oluşturun (Hibrit Eğitim; geleneksel eğitim modelinin, online (çevrim içi) eğitim yöntemiyle harmanlanarak zenginleştirilmesini ifade eder).

 

Sınıf oturma düzenleri her öğrenci sırası arasında ön, arka ve yanlardan 1-1,5 metre mesafe olacak şekilde planlayın.

 

Öğrenciler arasında mesafe ile öğrenci başına ayrı masa / oturma yeri sağlayın.

 

COVİD-19 süresince atölye ve kütüphane faaliyetlerinin açık alanlarda gerçekleştirilmesi için planlama yapın.

 

Öğrenciler arasındaki sosyal mesafeyi ve okul mekanlarındaki (yemekhane, kantin, atölyeler, laboratuvar, spor salonu) hijyen önlemlerini planlayın.

 

Yemekhanede yemek dağıtımı için ilgili önlemleri alın (salata barların kaldırılması, açıkta herhangi bir ürün sunulmaması) ve yiyeceklerin porsiyon olarak servis edildiğinden emin olun.

 

Kantin ve yemekhane çalışanlarının hijyen önlemleri almasını ve hijyenik ekipmanlar (eldiven, maske, kolluk vb.) kullanmasını sağlayın.

 

Okul koridorları, spor salonu, yemekhane ve kantin bölgelerinde mekân zeminlerine 1,5 metrelik sosyal mesafeyi belirtecek bantlar yerleştirin.

 

Okul servislerinin kullanımı için 14.maddede yer alan ulaşımın sağlanmasına yönelik tedbir ve kuralların uygulama planını hazırlayın.

 

 

 TEMİZLİK

Önlemler

Tamamlanma Tarihi

Çeşitli noktaların temizliği için sıklığını ve yöntemini açıklayan bir temizlik planı oluşturun. Planda tuvaletler, lavabolar, sıkça etkilenen nesneleri (kapı kolları, merdiven korkulukları, ışık anahtarları vb.) bulundurun.

 

Oyuncak, spor malzemeleri, tabletler ve ortak malzemeleri temizlemek için bir plan yapın.

 

 

ÇALIŞANLAR İÇİN

Önlemler

Tamamlanma Tarihi

Fiziksel toplantıları sınırlayın, online toplantı/ video konferans düzenlemeleri yapın.

 

Teneffüslerde mesafenin korunmasını sağlayın. Koridordaki nöbetçi öğretmen sayısı en az 2, bahçedeki nöbetçi öğretmen sayısı ise en az 3 olacak şekilde öğretmen nöbet çizelgelerini oluşturun.

 

Okulda bulunan sağlık çalışanları ve okul psikologlarının beden ve ruh sağlığının korunması, sağlık ve psiko-sosyal ihtiyaçların karşılanmasında aktif rol alacak şekilde planlamaları yapın.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

EK1 – DERSLİK YERLEŞİM PLANI

Partnerler