Çözüm Kolejinde yabancı dil eğitimi gerçekçi bir yaklaşımla ele alınır. Öncelikle İngilizce temel yabancı dil olarak tüm öğrencilerimize etkin bir şekilde kazandırılır. Bununla birlikte, ilkokul 4. sınıftan itibaren öğrenciler seçecekleri ikinci bir yabancı dili de öğrenme fırsatı bulurlar. İkinci yabancı dil olarak öğrencilere Almanca, Arapça, İspanyolca vb. diller tercih olarak sunulur. Daha sonra öğrenci tercihlerine göre şekillenen koşullara göre bu yabancı dillerden seçmeli dersler açılır. 

İkinci yabancı dil ilkokul 2. sınıfta başlar ve lise 11. sınıfa kadar devam eder. Bu süreçte her sınıfta haftada en az 2 saat olmak üzere ikinci yabancı dilin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerileri bağlamında bütüncül olarak kazandırılması amaçlanır. Belirlenecek ikinci yabancı dil seçenekleri için öncelikle o dili ana dili olarak konuşan yabancı öğretmenlerin istihdam edilmesi esastır. İhtiyaca göre ders saatleri de dikkate alınarak ücretli öğretmenler de görevlendirilebilir. İkinci yabancı dil öğretmenlerinin eğitim fakültesi mezunlarından ve alanında en az üç yıllık deneyime sahip öğretmenlerden seçilmesine özen gösterilir. Üniversitelerin dil ve edebiyat alanlarından mezun olanların ise öncelikle meslekî formasyona sahip olmaları ve Ankara, İstanbul ve İzmir gibi illerdeki eğitim fakültelerinden pedagojik formasyon almış olmaları tercih edilir. 

Her öğretim yılında öğrencilere ikinci yabancı dil tercihlerini belirtmeleri istenen bir İkinci Yabancı Dil Tercih Formu verilir. Öğrencilerin ikinci yabancı dile ilişkin tercihleri sisteme işlenir ve dağılım kontrol edilir. Buna göre, okul yönetimi ve Akademik Kurulun görüşü de alınarak öğrencilerin ikinci yabancı dile yönlendirilmeleri konusunda uygun müdahalelerde de bulunulabilir. Bir yabancı dilin seçmeli ikinci yabancı dil olarak okutulabilmesi için en az 15 öğrencinin bu dersi seçmiş olması gerekir. Bu sayının altında kalan tercihler ise uygun olan diğer dillere yönlendirilir. İkinci yabancı dillerin tercih edilmesinde işlevsellik, dünya ölçeğinde kabul görme ve öğrenci beklentilerinin karşılanması gibi ölçütler dikkate alınır. 

İkinci yabancı dil eğitiminin etkililiğinin belirlenmesinde sistemli bir ölçme ve değerlendirme yaklaşımı benimsenir. Öğrencilerin ders kazanımlarının ölçülmesine ek olarak İngilizcede olduğu gibi akredite olmuş kurumlar tarafından yapılan ve uluslararası ölçekte kabul görmüş sınavlara katılım da desteklenir. İkinci yabancı dilin kazanımlarının ölçülmesinde dilin çok yönlü olarak değerlendirilmesi ve buna uygun ölçme araçlarının kullanılması esastır

 

Partnerler
BİLGİ
ALIN