ÇÖZÜM KOLEJİ İNGİLİZCE DİL EĞİTİM MODELİ

Çözüm Kolejinde Yabancı Dil Öğretim Programı, 21. yy öğrenci profilinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olup öğrencilerin araştırma yapma, akıl yürütme, eleştirel ve üretici düşünme, iletişim teknolojisi ve okuryazarlığı becerilerini geliştirmeyi amaç edinmiştir. 

Çözüm Koleji Yabancı Dil Öğretim Programı, dil edinimini kolaylaştırmak amacı ile tematik öğrenmeye dayalı disiplinlerarası bir felsefeye dayalıdır. Dil ve içeriği bütünleştiren öğrenim (CLIL), matematik, fen, sosyal bilimler gibi derslere ait bazı konu ve içeriklerin yabancı dil derslerine entegre edilerek işlenmesini öngörür. Böylelikle, hem söz konusu ders içeriklerinin pekiştirilmesi hem o içeriklere ait terim, kavram ve kelimelerin yabancı dildeki karşılıklarının öğrenilmesi sağlanarak bütüncül bir öğrenme elde edilir.

Çözüm Koleji Yabancı Dil Öğretim Programı içerisinde yer alan İngilizce dil öğretim programında, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda (CEFR) belirtilen dile ilişkin yeterlilik düzeyleri – temel, bağımsız ve yetkin kullanıcı – referans alınmış; her seviyenin sonunda ulaşılması hedeflenen yeterlilik düzeyi belirlenirken öğrencilerin yaşları ve kavrama düzeylerine göre geliştirilecek beceriler göz önünde bulundurulmuştur. 

CEFR standartlarına göre, İlkokuldan mezun olan öğrencilerin İngilizce Dil seviyeleri A1, Ortaokuldan mezun olan öğrencilerin İngilizce Dil seviyeleri A2, Liseden mezun olan öğrencilerin ise İngilizce Dil seviyeleri B2+ olarak hedeflenir.

İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach) ve Çoklu Zekâ Kuramı’nın merkezde olduğu öğretim programı, öğrenmeyi gündelik yaşamın doğal bir parçası hâline getirmek amacıyla öğrenci merkezli ve süreç odaklı yaklaşımlara göre hazırlanmıştır. Bu yaklaşımlar doğrultusunda, öğretim programı öğrenciler için yabancı dili bir iletişim aracı kabul ederek eleştirel düşünme becerileri ile bütünleştirilen dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini de geliştirilir. 

THINK&TALK (Düşün ve Konuş) 
Küçük yaşta yabancı dil daha kolay öğrenilir ve öğrenmeye devam edildiği süreçte dil bilgisi daha kalıcı hale gelir. 

Öğrenci İngilizce dilinde düşünme becerisi kazandığı zaman dili içselleştirmiş olur. Bu sayede öğrenci konuşmaya başladığında kuralları ve telaffuzları hatırlamaya gerek duymaz. 
Çözüm Kolejinde bizim amacımız küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimize İngilizce dilinde düşünmeyi öğretmek ve dile hâkimiyetini arttırmaktır. Çünkü bir dilde düşünmek o dili ana dili gibi konuşma noktasında önemli bir etkendir. Öğrenci öğrenmek istediği dilde düşünme becerisine sahip olursa dili daha hızlı öğrenir ve konuşmakta zorluklar yaşamaz. 

Çözüm Kolejinde bu amaca ulaşmak için THINK&TALK modeli geliştirilmiştir. Küçük yaşta tekli sözcüklerle düşünerek başlanır. Öğrenci, çeviri yapmadan, yeni kelimeler gösterilerek, yaşatılarak İngilizce diline maruz bırakılır. Anaokulda günlük hayatlarında en çok ihtiyaç duydukları kalıpların üzerinde çalışılır. How are you? How is the weather? What is for breakfast/lunch? It’s bed time. This is my… Toys. gibi öğrencilerin dikkat çekecekleri ilgi alanlarında seçilmiş konular işlenir. Her dönemin sonunda öğrenciler dönem boyunca yaptıkları etkinliklerin üzerinde velilere bireysel sunum yaparlar. İlkokulda öğrendikleri kelimelerden cümle oluşturarak kendileri ifade etmeyi öğrenirler. Öğrendikleri bilgileri kullanabilmek için çeşitli oyunlarda, mutfak etkinliklerde, drama oyunlarında İngilizceye maruz kalır.

Bunun sayesinde kendileri yabancı dilde daha rahat ifade edebilir. Ortaokulda araştırma yaparak öğrendiklerini gramer ve dil bilgileri bir araya getirerek sunumları yapar. Lise öğrencilerimiz ise okudukları kitapları, izledikleri filimleri kendi fikirleri ve yorumları katarak sunumları yaparlar. Ortaokul ve lise öğrencilerin katıldığı TED-Ed kulübünde öğrencilerin toplum önünde daha rahat ve özgüvenli tavır sergileyebilmeleri için seçilmiş konular dahilinde araştırma yapıp hazırladıkları çalışmaları sunar. Bu şekilde bakış açılarını da geliştirme fırsatı bulan öğrencilerimiz hem kendilerini hem de kültürlerini tanıtma fırsatı bulur.

 

Partnerler
BİLGİ
ALIN