Ankara Çözüm Koleji’nde öğrencilerimizin her birinin bilim ve fen okuryazarı olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Fen okuryazarlığı, genel bir tanım olarak; bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözüme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygularını sürdürmeleri için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin bir birleşimidir.


 

1. FİZİK LABORATUVARIMIZ

Okulumuzda Fizik laboratuvarlarımız STEAM&Maker programı kapsamında  yapılandırılmıştır. Fizik derslerinin teorik kısmı derslikler de, Uygulama kısmı ise laboratuvarda deneyler ve örnek olaylar ile harmanlanarak işlenir. Böylelikle öğrencilerin konuları daha iyi anlaması ve yorumlaması sağlanır. Laboratuvarımızda; Çoklu mekanik deney setleri, sensörler, optik setler, laboratuvar masaları, akıllı tahta, küçük malzeme odası ve lavabo bulunmaktadır.

 

2.KİMYA LABORATUVARIMIZ

Ankara Çözüm Koleji’nde Kimya derslerimiz STEAM&Maker programı kapsamında lise kademesindeki öğrencilerimizin derslerde elde edilen bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanabilen, sorgulayan ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, çağın teknolojisini etkin biçimde kullanabilen ve bu teknolojiyi bilimle sentezleyebilmeleri amaçlanmaktadır. Laboratuvarımızda deney tüpleri, özel geliştirilmiş sensörler ve deney araçları kullanılarak laboratuvarda deneyerek, gözlemleyerek, çıkarımlar yapılarak gerçekleşir. Öğrenciler çevrelerinde gerçekleşen günlük olayları deneyler ile yorumlar. Dersler bazen laboratuvar ortamında bazen bir üniversitenin laboratuvarında bazen de okulun bahçesinde topluluk olarak kurgulanır.

 

3.BİYOLOJİ LABORATUVARIMIZ

Ankara Çözüm Koleji’nde biyoloji dersleri STEAM&Maker programı kapsamında sensörler, mikroskoplar ve çeşitli deney araçları kullanılarak 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için özel olarak ünite bazlı tasarlanmıştır. Dersler sınıflarda teorik olarak işlenir ardından konu ile ilgili olarak seramızda, okul bahçemizde, doğa gezilerinde ya da laboratuvarımızda kazanımlara uygun olarak örneklendirilerek bütün duyulara seslenir.

 

4.FEN BİLİMLERİ LABORATUVARIMIZ

Ankara Çözüm Koleji'nde Fen Bilimleri dersleri; STEAM&Maker Programı kapsamında "yaparak - yaşayarak öğrenme" ilkesi ışığında 5-6-7-8. Sınıflar için özel olarak ünite bazlı tasarlanmıştır. Teorik dersler sınıf ortamında etkileşimli tahtalar üzerinden işlenirken, uygulamaya yönelik kazanımlar ise laboratuvar ortamında işlenen konular deney haline getirilerek somutlaştırılır. Bu bağlamdan hareketle öğrencilerimize verdiğimiz derslerin kalıcı yaşantılar haline gelmesi amacıyla Fen Bilimleri Laboratuvarımızda uygulama etkinlikleri ve deneylerle Fen Bilimleri dersinde kalıcı öğrenme sağlamaktayız.


Partnerler
BİLGİ
ALIN