Samsun’da akademisyenlere yönelik iki gün süren "Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Cihannüma Derneği iş birliğinde organize edilen Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı, Şehit Ömer Halisdemir Salonu’nda gerçekleşti. 

Çalıştayın açılış konuşmalarını Çözüm Eğitim Kurumları Genel Müdürümüz Ahmet Akça gerçekleştirdi. Sayın Akça, yazının icadı ve modern matbaanın bulunmasının bilginin çoğalmasında önemli kırılma noktası olduğunu, üçüncü büyük devrimin ise dijital devrimle yaşandığını ifade ederek, “İnternet ve dijital devrimle bilginin dünya toplumlarının en ücra köşelerine kadar hızla yaygınlaşması, kirli bilgi, internet ve teknolojinin sağladığı imkanlarla artık fiziki sınırların kalktığı, kültürler arası farklılığın azaldığı yeni bir dünya düzeni ve yeni bir toplumsal düzeni bize dayatıyor” dedi.

Genel Müdürümüz Ahmet Akça, internet ortamında e-ticarete bakıldığında devletlerin bu faaliyetleri vergilendirmekte ve sınırlandırmakta zorlandığını ifade ederek, bu dijital devrimin İslam Toplumu için bir şans olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Hızlı Erişim Menüsü
BİLGİ
ALIN