Çözüm Kolejinin önemli ayrıcalıklarından olan bu merkez 3000 m2yi aşan kapalı bir alanı içine almaktadır. Öğrencilerimizin araştırma, geliştirme, uygulama ve yeni keşifler yapma yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

YENİLİK KULUÇKA MERKEZİ

Çözüm Koleji’nde yeni fikirler kredilendirilir ve desteklenir. Her çalışanımızdan her ay üç yeni fikir istenir. Bunlar değerlerimizle harmanlanmak üzere Yenilik Kuluçka Merkezimizde ele alınır ve dinamik bir yenilenme süreci oluşturulur. Bu merkezde toplanan fikirler ve yenilikçi düşünceler belirli bir sentezden ve değerlendirmeden sonra uygulanır, geliştirilir ve kurumsal hale getirilir. Okulun iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla her öğrencimiz (fikirlerini rahatlıkla belirterek) her ay bir fikrim var diye okulumuzdaki tüm süreçlere dâhil olur ve ülkemizin geleceğine yönelik görüşlerini belirtir.

STEAM ve MAKER ÇOCUK

Eğitimin aslı yapmaktır. “Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim.” sözü bunu anlatır. STEAM Eğitimi; fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğin birbirleriyle entegre edilerek öğretilmesini içeren bir eğitim kuramıdır. STEAM Eğitimi disiplinler arası bir çalışmanın sonucunda ortaya ürün çıkartma sürecidir. STEAM Eğitim Modeli bireyin/bireylerin üretken düşünme becerilerini geliştirerek zihinsel becerileriyle ortaya çıkarttıkları ürünlerini ortaya koyabilmeleri açısından birçok imkân sağlamaktadır. STEAM sayesinde öğrenciler, bir amaç uğruna hayata geçirmek için çalıştıkları projeler ile üretken düşünme, problem çözme, sorumluluk alma ve iletişim becerilerini geliştirirler.

ETKİNLİK TAKVİMİ
19 Nisan 2024 Cuma
Bu tarih için etkinlik bulunamadı!
Nisan Ayı Etkinliklerine Gözat