Çözüm Eğitim Kurumları Genel Merkezi olarak 2022-2023 eğitim-öğretim döneminden itibaren okullarımızın gelişimi için hayata geçirdiğimiz “Okul Karakteristiği ve Okul Performansı Belirleme Çalışması” kapsamında önemli bir basamak olan “Okul Kuralları Sözleşmesini”ni okullarımızın kullanımına sunmaktayız. “Okul Kuralları Sözleşmesi” ile her okulumuz için kayıt-kabul sürecinde ve okul yönetim sürecinde; yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve diğer paydaşlara bir yol haritası sunmayı hedeflemekteyiz.

Dünya’da bir okulun kalitesine ve etkin olma durumuna yönelik yapılan örneklemelerde; çocukların çok mutlu olduğu, ailelerin okula destek olduğu, öğrencilerin başarılı olduğu gibi örnekleri sıkça görürüz. Ancak “disiplin” kavramı; dünyanın her ülkesinde ve her kültüründe etkin okul olmanın ortak özelliği olarak öne çıkmaktadır. Herhangi bir okulda disiplinin oluşabilmesi için öncelikle okul topluluğu tarafından birlikte hayata geçirilmiş olan okul kurallarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Okul kuralları; okulun tüm paydaşlarının öğrencisi, öğretmeni, velisi ve çalışanlarının okulda neleri, ne zaman ve nasıl yapacaklarının çerçevesidir. Doğal olarak da okul paydaşlarının neleri yapmayacaklarının da çerçevesi okul kuralları ile oluşturulur. Okul kuralları, okul karakteristiği, okul vizyonu, okul misyonu vb. kavramlar her ne kadar sözle ifade edilmiş olsa da yazılı bir metni olmayan, yazıya dökülmemiş kavramların okul gibi canlı organizasyonlarda varlığını sürdürmeleri mümkün değildir. Bu nedenle her öğrenci ve veli için kayıt-kabul sürecinde; her personel-öğretmen için ise okulda göreve başladığı anda bu sözleşmenin tebliğ ve teslim edilmesi, ayrıntılı olarak anlatılması çok önemlidir. Çünkü okul disiplini, okula girdiğiniz ilk andan itibaren başlar.

 

Genel Kurallar

a.     Öğrenciler, okula kayıt yaptırdığı andan itibaren mezun olduğu ana kadar ahlaki değerlerinin bir yansıması olarak okulun tüm kurallarına uymayı taahhüt eder.

b.     Öğrenciler, her zaman nezaket ve saygı kuralları içerisinde kendilerini ifade ederler. Çözüm öğrencisi; arkadaşlarına ve öğretmenlerine her sabah “Günaydın” demeyi, her karşılaştıklarında selam vermeyi alışkanlık haline getirir ve çevresindeki herkese saygı duyar.

c.     Öğrenciler, okula zamanında gelirler ve derslerine zamanında girerler. (Öğrenci zili baz alınarak) Öğrenciler dersin başlangıç ve bitiş saatini bilir ve hazırlıklarını (ödev, ilgili ders materyali vb.) tamamlamış olarak dersliklerine girerler. Herhangi bir geçerli mazeretle derse geç kalan öğrenci müdür yardımcısından geç kâğıdı alarak derse girme isteğinde bulunur. Çözüm öğrencisi; sorumlulukları ile ilgili zaman yönetiminde kendisinden beklenen özveriyi her zaman gösterir.

d.     Öğrenciler; okulu ve çevresini temiz tutar, okula ait malzeme ve/veya diğer okul eşyalarını korurlar. Çözüm öğrencisi için yaşadığımız gezegen, ona emanet edilen ve korunması gereken bir hazinedir.

e.     Öğrenciler, kendi eşyalarını koruduğu gibi arkadaşlarının da eşyalarını korur. Bulduğu herhangi bir eşyayı sahibine ulaştırır ve kendine emanet edileni muhafaza ederek başkasının hakkına girmemeyi ilke edinir.

f.      Öğrenciler, derslerine ders ayrımı yapmadan çalışır ve derslerini günlük olarak tekrar ederler. Çözüm öğrencisi; ödevlerini ve derslerini zamanında tamamlar, derslerinin gereği olan proje, etkinlik ve kulüp çalışmalarında aktif görev alır.

g.     Öğrenciler, teneffüslerde ve ders saatleri dışında okul tarafından kendilerine belirlenmiş yaşam alanları içerisinde (koridorlar, okul bahçesi, kantin vb.) vakit geçirir ve öğretmenlerinin/okul yöneticilerinin uyarılarını daima dikkate alırlar. Çözüm öğrencisi; öğrenme sürecinin teneffüslerde ve ders saatleri dışında da devam ettiğini bilerek hareket eder.

h.     Öğrenciler, okula herhangi bir nedenle cep telefonu, fotoğraf makinesi, vb. elektronik bir cihaz getirdiklerinde dersler başlamadan önce ilgili okul görevlisine (öğretmen) bu cihazları teslim eder. Okul çıkışında ise ilgili görevliden bu cihazları teslim alırlar. Okul saatlerinde bu cihazları herhangi bir nedenle kullanmak zorunda olan öğrenci ilgili müdür / müdür yardımcısının izni ve gözetiminde bu cihazları özel durumlarda (ders, kulüp, etkinlik, vb. görevi gibi) kullanabilir. Çözüm öğrencisi; okulda cep telefonu, fotoğraf makinesi, video kamera, vb. cihazların kullanımının yasak olduğunu bilerek hareket eder.

i.      Öğrenciler, dürüstlüğü hayatının her anında benimser ve günlük yaşamına uygular. Çözüm öğrencisi her zaman doğru konuşur, asla yalan söylemez.

j.      Öğrenciler, ihtiyacı olanlara yardımcı olur.

        Çözüm öğrencisi; yardımseverliği gösterişten uzak şekilde hayatının her anında uygulamak için elinden gelen çabayı gösterir.

k.     Öğrenciler, velilerine iletilmek üzere okul yönetimince kendilerine verilen her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırmakla yükümlüdür. Çözüm öğrencisi; okulu ile ailesi arasındaki iletişimde aktif rol oynar.

l.      Çözüm öğrencisi; çalışkan, özgüvenli, zarif, üretken, ongun ve mesut, yaratan ve yaratılanla barışık olmayı davranışlarına yansıtır.

Kılık Kıyafet Kuralları

a.     Öğrenciler, okul içerisinde aksesuar ve kozmetik kullanımının okul kurallarına aykırı olduğunu bilirler. Çözüm öğrencisi; bu malzemeleri (kolye, yüzük, küpe, bilezik ve her türlü makyaj malzemesi) okula gelirken yanlarında getirmez ve kullanmaz.

b.     Öğrenciler, okulda okul kıyafeti olarak tasarlanan ve hazırlatılan okul forması bulunduğunu ve bunları giymeleri gerektiğini bilir. Çözüm öğrencisi; okula gelirken temiz ve ütülenmiş ÇÖZÜM forması ile gelir. Okulda ÇÖZÜM logolu okul kıyafetleri dışında herhangi bir kıyafet kullanmaz.

c.     Öğrenciler, beden eğitimi derslerinde, ÇÖZÜM logolu spor kıyafetlerini giyerler.

d.     Öğrenciler, doğal saç renklerini koruyarak okula gelinmesi gerektiğini bilirler. Çözüm öğrencisi; okula saçını boyatarak gelemeyeceğini bilerek hareket eder.

e.     Okula, okul kıyafeti olmadan gelen öğrenciler ilgili yönetici tarafından “Çözüm Store”a götürülür ve buradan okul kıyafeti temin etmeleri sağlanır. Muhasebe birimi tarafından kıyafetlerin faturası öğrencinin ailesine gönderilir ve tahsilat sağlanır.

Devam – Devamsızlık Kuralları

a.     Öğrenciler, okula devamlılığın zorunlu olduğunu bilirler. Çözüm öğrencisi; okula mücbir sebepler dışında her gün gelir ve derslerini kaçırmaz.

b.     Öğrencilerin zorunlu devamsızlık yapacakları durumlarda okul yönetimi veli tarafından önceden bilgilendirilir. Mücbir sebepler dışında; öğrenciler okula gelemediklerinde derslerini “Çözüm Dijital Twins” üzerinden canlı olarak takip ederler.

 

c.     Sağlık problemleri nedeniyle gerçekleşen devamsızlıklar için ilgili sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu, veli tarafından devamsızlık yapılan gün içinde veya takip eden günde okul yönetimine ulaştırılır.

d.     Öğrencilerin toplam devamsızlık hakları Millî Eğitim Bakanlığı yönergelerinde tanımlanan süreleri geçemez.

e.     Millî Eğitim Bakanlığınca ve okul yönetimi tarafından organize edilen yurt içi ve yurt dışı yarışmalara, sanatsal, sosyal, sportif, kültürel ve benzeri etkinliklere velisinin izni ile katılacak öğrenciler, hazırlık çalışmaları ve etkinliklerin devamı süresince izinli sayılırlar.

f.      İlk derse girdiği halde sonraki bir veya daha fazla derse özürsüz olarak girmeyen öğrenci uyarılır, öğrencinin devamsızlığı yarım gün olarak işlenir.

İzin Süreçleri

a.     Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde;

I.      Öğrenci velisi ilgili yönetici tarafından bilgilendirilir. Öğrencinin veli tarafından alınması genel kuraldır. Öğrenci, acil durumlarda velinin bilgisi dâhilinde belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir.

II.     Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimi varsa telafisi ilgili yönetici denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.

b.     Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili yöneticiye teslim eder. Talep, Müdür Yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrenci adına 2 nüsha halinde “İzin Kâğıdı” tanzim edilir. Öğrenci “İzin Kâğıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine bırakır.

c.     İlgili yönetici tarafından, öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmediği durumlarda, veliye ve öğrenciye gerekçesi ile bildirilir.

d.     Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, ilgili yönetici durumu servis şirketi sorumlusuna bildirir.

e.     Öğrenci önceden planlanmış görüşmelerin dışında rehberlik servisine müracaat etmek istiyorsa aşağıdaki adımları uygular. 

I.      Öğrenci gideceği birimden randevu kâğıdı alır.

II.     Öğrenci randevu kâğıdını ders öğretmenine göstererek izin ister.

III.   Öğrencinin izin almasından sonra, ders öğretmeni izin kağıdını ilgili yöneticiye teslim eder.

IV.   Rehberlik servisine gidecek öğrenciye rehberlik birimine kadar öğretmen tarafından eşlik edilir.

f.      Okul takımlarına katılacak öğrenciler, her eğitim-öğretim yılı başında, spor yapmasında bir sakınca olmadığını gösteren bir sağlık raporu alır ve ders öğretmenine bu raporu teslim ederler.

Okul Gezileri

a.     Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı gezileri için gezinin amacı ve hangi kazanımla ilgili olduğunu belirten evrak (Veli İzin Belgesi) gezi öncesinde öğrenciler vasıtasıyla velilere ulaştırılır.

b.     Gezi öncesinde veli izin belgesi imzalı olarak teslim alınır ve dosyalanır. Bu süreç, ilgili programı gerçekleştiren yönetici tarafından yürütülür.

c.     Öğrenciler, gezi süresince yolculuk dahil olmak üzere okul kurallarının halen geçerli olduğunu bilerek hareket ederler. Gezi öncesinde kendilerine verilen “Gezi Rehberi”ne gidecekleri rotaları, gezi sırasında gözlemlediklerini, yaşadıklarını, öğrendiklerini, merak ettiklerini vb. deneyimlerini yazarlar.

d.     Konaklamalı gezilere katılacak olan öğrenciler, okulun verdiği listeye göre yanlarında götürecekleri çantaları ve bavulları kendileri hazırlarlar.

Tören ve Etkinlik Kuralları

a.     Öğrenciler etkinlikten önce tek ve/veya çift sıraya geçerek ders sorumlusu öğretmen ile tören/etkinlik alanına giderler. Etkinlik sonunda da aynı düzenle sınıflarına dönerler.

b.     Konferans salonunda yapılan törenlerde, öğrenciler kendileri için önceden belirlenmiş yerlere otururlar.

c.     Etkinlik ve törenlerde öğrenciler tören süresi boyunca tören alanından izinsiz ayrılmaz. Aksi takdirde yok yazılacağını bilir.

d.     Etkinlik, öğrenciler tarafından sessiz bir şekilde izlenir ve etkinlik esnasında görgü kuralları çerçevesinde program formatında soru-cevap bölümü var ise izin alarak soru sorulur.

e.     Etkinlik mekanlarında (konferans salonu, çok amaçlı salon vb.) yapılan tüm etkinliklerde yiyecek-içecek tüketimi yapılmaz.

 

Ortak Alan Kuralları

a.     Öğrenciler, kendilerine ayrılan öğrenci dolabını usulüne uygun, temiz ve düzenli bir şekilde kullanır.

b.     Öğrenciler, kendilerine ait olmayan öğrenci dolaplarını açmayacağını bilir ve buna göre hareket eder.

c.     Öğrenciler, okul ortak kullanım alanlarında arkadaşlarına zarar vermemek için hareketlerine dikkat eder.

d.     Öğrenciler, ortak kullanım alanlarında (koridor, kantin vb.) uygun bir ses tonuyla konuşur, yüksek sesle konuşarak çevresini rahatsız etmez.

e.     Öğrenciler, okulun çeşitli mekânlarında bulunan eğitim amaçlı oyuncak, araç- gereç ve düzeneklere zarar vermez.

f.      Öğrenciler, okuduğu sınıf seviyesine ve kademesine ayrılan ortak alanları, bahçeleri ve mekanları kullanır. Farklı sınıf seviyelerine ve kademelere ayrılan ortak alanlara, bahçe bölümlerine ve mekanlara izinsiz girilmeyeceğini bilir.

Derslik Kuralları

a.     Öğrenciler, derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler ve söz alarak konuşur.

b.     Öğrenciler, sınıftaki oturma düzenine uyar, izin almadığı sürece sırasının yerini değiştirmez.

c.     Öğrenciler, sınıfın temiz ve düzenli tutulması için öğretmenlerine, arkadaşlarına ve okul çalışanlarına saygılı davranır ve yardımcı olur.

d.     Öğrenciler, sınıftaki eşyalara zarar vermez onları korur. Öğrenciler ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundurur. Derslik ve laboratuvardaki malzemeleri öğretmenlerinin izninde ve gözetiminde kullanır. 

e.     Öğrenciler derslikleri, sıraları, dolapları vb. temiz ve düzenli kullanır.

f.      Öğrenciler, gün bitiminde ders malzemelerini ve kişisel eşyalarını toplayarak okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına koyar.

g.     Öğrenciler, dersliklerde bıraktıkları tüm malzeme ve eşyalarından kendileri sorumludur.

h.     Öğrenciler, dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanır. Panolara asacakları duyuru ya da materyalleri öğretmenlerinin izinleri dâhilinde yapar.

Atölye ve Laboratuvar Kuralları

A. Laboratuvar Kuralları;

I.      Öğrenciler laboratuvar dersi için derslikte öğretmenini bekler ve öğretmen eşliğinde düzenli bir şekilde laboratuvara gider.

II.     Öğretmenin laboratuvarda olduğundan emin olmadan çalışmaya başlanılmaz.

III.    Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.

IV.   Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır. Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.

V.     Laboratuvarlarda bulunan boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içilmez.

VI.   Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.

VII.  Test tüpü ısıtılırken ateşe açı yapacak şekilde tutulur, ağzının öğrencilerden uzakta olmasına dikkat edilir.

VIII. Isıtılan test tüpleri ve beherler eldivenle veya tutacakla tutulur.

IX.    Bütün ilk yardım malzemelerinin yeri önceden öğrenilir (yangın söndürücü, musluklar gibi).

X.     Kimyasal maddeler asla lavaboya dökülmez, öğretmenin gösterdiği kimyasal atık şişesine dökülür.

XI.    Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekilde yerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.

XII.  Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.

XIII. Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.

B.   Bilişim Teknolojileri Derslikleri Kuralları;

I.      Bilişim Teknolojileri derslikleri ilgili zümrenin bilgisi dahilinde kullanılır.

II.     Öğrenciler laboratuvarlarda sadece öğretmen gözetiminde çalışabilirler.

III.    Öğrenciler düzenli olarak bilgisayar laboratuvarlarını kullanan sınıflar için öğretmen tarafından hazırlanan oturma planına uygun şekilde otururlar.

IV.   Öğrenciler laboratuvarlardaki bilgisayarları kendi oturumlarıyla açmakla ve işleri bittiğinde oturumlarını kapatmakla sorumludur.

V. Öğrenciler laboratuvarda, öğretmenin izni olmadan, bilgisayarlara herhangi bir dosya, program vb. yükleyemez veya bilgisayarlarından dosya, program silemez.

VI.   Laboratuvarlardaki her türlü malzemenin korunmasından laboratuvarı kullanan öğretmen ve öğrenci sorumludur.

VII.  Öğrenciler laboratuvarlarda, ders sırasında kullandıkları bilgisayarı, öğretmene danışmadan değiştiremez.

VIII. Laboratuvarlarda oyun oynanmaz. Laboratuvarların amaç dışı kullanılması kesinlikle yasaktır.

IX.    Öğrenciler laboratuvarlarda yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız edemez, sessiz ve düzenli çalışırlar.

X.     Bilgisayar laboratuvarlarına kesinlikle yiyecek veya içecek ile girilmez.

XI.    Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir müdahalede bulunmadan öğretmene haber verir.

XII.  Laboratuvarların genel düzeninden öğrenciler sorumludur. Ders bitiminde öğrenciler sandalyeleri masanın içerisine yerleştirir, bilgisayarlar düzgün şekilde kapatılır ve masa düzenli bırakılır.

XIII. Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez. Öğretmenler söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz. Program dosyaları indirilemez. Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girilemez.

XIV. Yazıcıları kullanırken gereksiz basım yapılamaz.

C.   Atölye Kuralları;

I.      Öğrenciler atölyeler içerisindeki uyarı levhalarına ve güvenlik kurallarına uymayı taaddüt eder.

II.     Atölye içerisindeki ekipmanlar sadece öğretmen gözetiminde kullanıma tabidir, ders esnasında ya da teneffüslerde kullanılması sakıncalıdır. Ekipmanların kullanımı ders öğretmeninin yönlendirmeleri ile gerçekleşir.

III.    Atölyelerde koşmak, şakalaşmak vb. hareketler yasaktır.

IV.   Derslere girmeden önce öğrenciler kapalı ayakkabı ve önlük giyer.

V.     Elektrikli aletlerin kullanımı esnasında problem oluşursa ders öğretmeninden yardım talep eder.

VI.   Derse girmeden önce uzun saçlar atölye ortamında güvenlik riski oluşturacağından toplanır.

VII.  Derse girmeden önce tüm öğrenciler talep edilen malzeme ve ekipmanları getirmek zorundadır.

VIII. Öğrenciler, atölyelerdeki ekipmanları izinsiz kullanmaları sonucunda oluşabilecek maddi hasarın kendilerinden tahsil edileceğini bilir.

IX.    Atölyelerde üretilen tüm ürünler okula aittir. Okul yönetimi bu ürünleri sergileme hakkına sahiptir. Ancak okul yönetimi gerekli gördüğü takdirde bu ürünlerden bazılarını öğrencilere verebilir.

X.     Ders sonrasında oluşabilecek atıklar öğretmenin yönlendirmesi ile toplanır.

XI.    Atölyeden çıkarken masasını temiz bırakır.

XII.  Atölyeden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz.

Kütüphane / Çalışma Salonu Kuralları

a.     Kütüphanede ders çalışmak ya da kitap okumak isteyen öğrenciler başkalarını rahatsız etmeden çalışmalarını yürütür.

b.     Öğrenciler, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilir.

c.     Tüm öğrenciler, kütüphanelerin doğal üyesidir ve ilgili görevliden izin alarak ödünç yayın alabilirler.

d.     Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdür.

e.     Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için yönetim tarafından belirlenen bir bedel alınır.

f.      Kütüphanelerde sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.

g.     Öğrencilerin, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanedeki diğer insanları rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girmeleri gereklidir.

h.     Kütüphanede yiyecek ve içecek tüketilmez. Bunlarla kütüphaneye girilmez.

Konferans Salonu Kuralları

a.     Öğrenciler konferans salonuna öğretmenleri eşliğinde ve sıraya geçerek giriş yapar.

b.     Öğrenciler konferans salonuna gittiklerinde öğretmenlerinin gösterdiği kendilerine ayrılan bölüme geçer.

c.     Öğrenciler konferans salonunda bulundukları sürece sessiz ilgili etkinliği seyreder.

 

d.     Öğrenciler konferans salonunda bulunan cihazlara ve eşyalara zarar vermez, izinsiz kullanmaz.

e.     Öğrenciler soru-cevap bölümü olan etkinliklerde izin alarak, görgü kuralları çerçevesinde sorularını sorabilir, sorulan sorulara cevap verebilirler.

f.      Öğrenciler konferans salonuna yiyecek ve içecek götürmez, bunları konferans salonunda tüketmezler.

g.     Öğrenciler etkinliğin bitiminde yine öğretmenleri eşliğinde ve sıraya geçerek konferans salonundan ayrılır.

Spor ve Oyun Alanları Kuralları

a.     Öğrenciler spor salonu ve açık spor tesislerine öğretmeniyle birlikte veya öğretmeninin izni dâhilinde girer.

b.     Öğrenciler spor malzemelerini öğretmenlerinden izin alarak, amacına uygun ve özenle kullanır.

c.     Öğrenciler ders/etkinliğe okul tarafından belirlenmiş olan spor kıyafeti ve etkinliğe uygun spor ayakkabısı ile katılır.

d.     Öğrenciler spor salonlarını, açık spor tesislerini ve giyinme odalarını temiz ve düzenli kullanır.

e.     Öğrenciler beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafetlerini giyinme odalarında çıkarır ve dersliklere okul kıyafeti ile gelirler.

f.      Öğrenciler spor ve oyun alanlarını izinli olarak ders dışı zamanlarda da kullanabilirler.

Kantin / Yemekhane / Kafeterya Kuralları

a.     Öğrenciler, kantin ve yemekhane kullanımında hijyen şartlarına uyar. Sosyal mesafe kurallarına azami uyum gösterir.

b.     Anaokulu ve ilkokul öğrencileri sınıf öğretmenleri; ortaokul/lise öğrencileri sınıf veya branş öğretmenleri ile yemekhaneye gelir ve sınıf öğretmeni ile yemekhaneden ayrılır.

c.     Yemekhaneye geliş ve çıkışlarda öğrenciler tek veya çift sıra halinde düzenli şekilde hareket eder. Yemekhaneye giriş yapan öğrenciler yine bu şekilde yemek sırasına geçer.

d.     Öğrenciler, yemekhaneye kendi kademeleri için ayrılmış olan zaman diliminde öğretmen eşliğinde çıkar.

e.     Öğrenciler, yiyebilecekleri kadar yemek alır ve israftan kaçınırlar.

f.      Öğrenciler, yemek artıklarını yemek sonrasında artıklar için ayrılmış bölmelere döker.

g.     Yemeği bittikten sonra tabaklarını toplar, uygun yere bırakır ve koşmadan yemekhaneden çıkar.

h.     Öğrenciler, kantinden alışveriş yaparken kantin görevlilerine saygılı davranır, arkadaşlarının haklarına riayet eder.

i.      Öğrenciler; kantin, yemekhane veya kafeterya gibi toplu kullanım alanlarında gürültü yapılmayacağını bilir ve buna göre hareket ederler.

j.      Kantinde tükettikleri yiyeceklerin artıklarını çöp kovalarına atarlar. Masayı temiz bırakırlar.

k.     Öğrenciler, ders giriş zili çaldıktan sonra kantinde alışveriş yapmaz ve derhal kantinden ayrılırlar.

Sınav / Ölçme-Değerlendirme Kuralları (The Honor Code)

a.     Öğrenciler, sınavlarda veya not ile değerlendirilen çalışmalarda asla kopya ve benzeri davranışlara eğilim göstermez,

b.     Öğrenciler, sınavlarda izin verilmedikçe (açık kaynak sınavları vb.) herhangi bir kaynaktan yararlanmaz,

c.     Öğrenciler, sınav veya not ile değerlendirilen çalışmaların kendisi için en önemli geri dönüt olduğunu bilir ve hak ettiği puanı almak için kendi çabasını ortaya koyar,

d.     Öğrenciler, başkasının fikrini kendi fikri gibi sunmaz,

e.     Öğrenciler, intihalde bulunmaz,

Uzaktan Eğitim (Çözüm Digital Twins) Kuralları

a.     Uzaktan Eğitim (Çözüm Digital Twins) kuralları “Çözüm Eğitim Kurumları Genel Merkezi Uzaktan Eğitim Yönergesi”nde açıklanmıştır. İlgili yönerge için (bkz. syf 18-19)

Yaptırımlar

a.     Öğrenciler yukarıda belirtilen tüm hususlarla ilgili sorumluluklarını bilir. Kuralları ihlal ettikleri takdirde ise Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi, İlköğretim Kurumları ve Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yer alan ilgili madde ve yaptırımlara tabidir.

Okul – Aile İş birliği

a.     Çözüm Velisi, çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için her zaman okul ile iş birliği içerisinde olmaya özen gösterir.

b.     Çözüm Velisi, okula geldiğinde sadece velilere ayrılmış alanları (lobi, veli görüşme odası, muhasebe, store, vb.) kullanır, eğitim-öğretim alanlarına (derslikler, atölyeler, yemekhane, spor salonu, derslik koridorları, vb.) öğrenciler okulda iken giriş yapılmayacağını bilerek hareket eder.

c.     Çözüm Velisi, okul kurallarının çocuklarımıza daha iyi bir eğitim-öğretim ekosistemi oluşturmak için uygulandığını bilir ve bu kuralları destekler.

d.     Çözüm Velisi, rutin olarak düzenlenen veli toplantıları ve öğretmen-veli görüşmelerine azami düzeyde katılım sağlamaya çalışır. Bu toplantı ve görüşmelerde kendisine ayrılan süreyi kullanır, süresinde görüşmesini tamamlar.

e.     Çözüm Velisi, rutin olarak düzenlenen memnuniyet anketlerini K12NET portalı üzerinden objektif olarak doldurarak okulun gelişimine görüşleri ile katkı sağlamaya istekli olur.

f.      Çözüm Velisi, çocuklarımızın “Okul Kuralları”na uyumlarını sağlamak için her zaman destek verir ve çocuğuna sürekli olarak bu konuda dönüt sağlar.

g.     Çözüm Velisi, okul açılmadan hemen önce çocuğunun kitap, kırtasiye ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını okuldan temin eder, çocuğunun bu ürünleri düzenli bir şekilde kullanmasına tam destek olur.

h.     Çözüm Velisi, okulda düzenlenen etkinliklerde okul tarafından veli katılımı izni verilmişse bu etkinliklere katılarak çocuklarımızın ve okulumuzun yanında olduğunu her zaman hissettirir.

i.      Çözüm Velisi, herhangi bir sebeple okul tarafından okula davet edildiğinde, bu davete süresinde katılmaya çalışır.

j.      Çözüm Velisi, öğrencilerimize ve personelimize karşı her zaman kibar davranır.

k.     Çözüm Velisi, Okul-Aile Birliği’nin doğal üyesi olarak birliğin çalışmasına, seçimlerine ve projelerine her zaman destek verir.

l.      Çözüm Velisi, çocuğunun akademik ve sosyal gelişiminde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Çocuğunun kazanması gereken sorumluluk bilincine azami düzeyde destek olur.

m.    Çözüm Velisi, okul tarafından kendisine gönderilen evrakları zamanında imzalayarak okula teslim edilmesini sağlar.

n.     Çözüm Velisi, veli toplantıları dışında yapacağı öğretmen görüşmeleri için PDR birimi veya ilgili yönetici üzerinden iletişime geçer ve görüşme yapmak istediği öğretmenin “Öğretmen-Veli Görüşme Saatleri” zaman dilimine göre randevu alır.

o.     Çözüm Velisi, okulumuzun duyuru, geri dönüt, ödev, ölçme ve değerlendirme, vb. işlemlerinin yer aldığı ve çocuklarımızın eğitim-öğretim süreçlerinin kaydedildiği K12NET portalını sürekli takip eder.

p.     Çözüm Velisi, okul saatleri dışında çocuğuna tanımlanan “etüt” saatlerine K12NET portalı üzerinden onay vererek çocuğunun etüt çalışmalarına katılımını sağlar.

q.     Çözüm Velisi, servis kullanılmayan veya kullanılamayan zamanlarda çocuğunu zamanında okula getirir ve çıkışlarda da zamanında teslim alır.

Okul Sağlık Hizmetleri

a.     Okulda öğrencilerin rutin sağlık işlemlerinde aşağıdaki adımlar uygulanır;

I.      Öğrenci, durumunu veya rahatsızlığını sorumlu öğretmenine, öğretmen ise durumu okul müdür yardımcısına bildirir.

II.     Öğrenci okul müdür yardımcısı tarafından okul hemşiresine yönlendirilir ve öğrencinin durumu hakkında okul hemşiresi bilgilendirlir.

III.   Okul hemşiresi kendisine yönlendirilen öğrencinin ilk gözlemini yaparak K12NET sağlık modülüne girişini sağlar.

IV.   Durumu acil olmayan öğrenciler için okul hemşiresinin müdahalesinden sonra öğrenciye revir kâğıdı verilerek sınıfına yönlendirilir. (K12 Net Sağlık Modülü kullanılıyorsa bu işleme gerek yoktur.)

V.    Acil olmayan durumlarda öğrenci okul hemşiresinden aldığı revir kâğıdını sorumlu öğretmenine teslim eder ve öğretmen revir kağıdını yoklama formuna iliştirir. (K12NET Yoklama Modülü kullanılan kurumlarda bu işleme gerek yoktur).

b.     Öğrencilerin acil sağlık sorunlarında (kırık ve/veya çıkık, şiddetli kanamalar ve Covid-19 gibi bulaşıcı hastalık durumlarında) ise aşağıda belirtilen işlemler uygulanır;

I.      Okul müdür ya da müdür yardımcısı tarafından hemen veliye bilgi verilir.

II.     Kırık, çıkık, şiddetli kanama, bulaşıcı hastalık vb. durumlarda okul müdür ya da müdür yardımcısı ve okul hemşiresi tarafından öğrenci en yakın sağlık kuruluşuna götürülür. Sağlık kuruluşunda tedavisi tamamlanan öğrenci ailesine teslim edilir ve ilgili olay K12NET Sağlık Modülüne okul hemşiresi tarafından işlenir.

III.   Okulda rahatsızlanan öğrencide bilinç kaybı, kafa travması vb. durumlar mevcut ise öğrenciye müdahale etmeden 112 Acil Sağlık Hizmeti aranarak ambulans beklenir.

IV.   Ambulans ile sağlık kuruluşuna yönlendirilen öğrenciye okul hemşiresi ve okul müdür ya da müdür yardımcısı refakat eder. İlgili tedaviler tamamlandıktan sonra K12NET Sağlık Modülüne olay takibi girilir.

V.    Öğrencilerin okulda yaşamış oldukları sağlık problemleri adli vaka içeriyorsa (ilaç kullanımı vb.) okul yönetimi ve rehberlik birimi tarafından adli birimlere bildirimi yapılır.

c.     COVID-19 ve olası salgın hastalık durumlarında okul topluluğunun bütün fertleri “Çözüm Okulları Okulda Hayat Yönergesi” içerisinde belirtilen tüm maddelere (Öğrenci, Veli ve Personelin Hastalık Durumlarında Okula Gelmesi, Okulda Hastalık Belirtilerinin Tespit Edildiği Durumlar, Kişisel Hijyenin Sağlanması, Okul Temizliğinin Yapılması, Sosyal Mesafenin Azaltılması, Okul Mekanlarında İlgili Önlemlerin Alınması vb.) uyar.

d.     Öğretmenler ve PDR birimi acil durumların dışında (düşme, yaralanma, disiplin vb.) veliler ile görüşmelerini planlayarak, velilere görüşmeden en geç 1 hafta önce bildirir.

e.     Sınıf rehber öğretmeni öğrencilerin sağlık raporlarını K12NET “Öğrenci” sayfasında yer alan “Sağlık” sekmesinden “Sağlık Kartı Ekle” butonuna tıklayarak ilgili öğrencinin sayfasına ekler. 

f.      Öğrenciler okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları okul hemşiresine, veli izin belgesi ile isimlerini yazarak teslim ederler. Öğrenciler bu ilaçları ancak velilerinin yazılı izni ile okul hemşiresi gözetiminde kullanabilirler.

Okul Güvenlik Hizmetleri

a.     Öğrenciler, okul giriş çıkışlarında güvenliğin bulunduğu ana kapıyı kullanır.

b.     Öğrenciler, okul çıkış saatine kadar okuldan ayrılamaz. Ancak gerekçelerini belgelendirmeleri, ilgili müdür yardımcısından izin almaları ve velilerin okula gelerek kendilerini almaları koşuluyla çıkışlarına izin verilebilir.

c.     Okul saatlerinde, bir öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat okula gelmesi veya dilekçe ile öğrencinin teslim edileceği kişiyi okul yönetimine yazılı (Dijital bildirim) bildirmesi gerekir.

d.     Okul çıkış saatlerinde anaokulu ve ilkokul öğrencileri, okul servisi kullananlar ilgili servis görevlisine teslim edilir. Okul servisi kullanmayan öğrenciler ise öğretmenlerin gözetiminde velilerine teslim edililir. Velisi gelmeyen öğrenciler okulda bekletilir, velisinin onayladığı yakınına aile onayı alınarak ya da velisine teslim edilir.

e.     Öğrencinin velisi, öğrencinin okuldan erken ayrılacağı günün sabahında ilgili okul yöneticisini yazılı olarak bilgilendirir. Okul yöneticisi ise öğrenci adına 2 nüsha olacak şekilde izin kâğıdı düzenler ve öğrenciye izin kâğıdını teslim eder.

f.      Öğrencinin sınıf rehber öğretmeni ve okuldan erken ayrıldığı günde dersine girecek ders öğretmenleri ilgili okul yöneticisi tarafından bilgilendirilir.

g.     Öğrenci izin kâğıdının bir nüshasını yoklama defterine koyar, diğer nüshasını da kapı güvenliğine teslim eder.

h.     Okula giriş yapmak isteyen tüm veliler, okul güvenliğine kimlik belgesi, gerektiğinde HES kodu vb. bilgileri istenmesi durumunda verir.

i.      Okul güvenliği, okula giriş yapmak isteyen ve okulun çalışanı veya öğrencisi olmayan herkesi güvenlik kayıt defterine gerekli HES kodu sorgulamalarını yaparak kaydeder.

j.      Kayıt defterine kaydedilen ziyaretçilere “Ziyaretçi Yaka Kartı” teslim edilerek kimlik belgesi güvenlik biriminde ziyaret boyunca saklanır.

k.     Ziyarete gelen kişi ilgili lobi/karşılama alanında görevli personele güvenlik görevlisi refakatinde götürülür.

l.      Ziyaret bitiminde ziyaretçi kartı teslim alınarak, kimlik belgesi ziyaretçiye iade edilir. Tüm ziyaretler ve ziyaretçilerin giriş çıkış saatleri, kiminle görüşmeye gelindiği, kimlik bilgileri vb. bilgiler kayıt altında tutulur.

Okul Servis Hizmetleri

a.     Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında okul kurallarına göre davranmaları beklenir.

b.     Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada hazır olurlar.

c.     Geç kalan ve servise mazeretini bildiren öğrencilerin evden okula ya da okuldan eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır.

d.     Servis araçları öğrencileri evlerinden alır ve evlerine bırakır. Sadece veli bilgisi ve okul yönetiminin onayı ile başka bir servis aracına ve başka bir güzergâh üzerinde bir noktada bırakabilir.

e.     Servis aracına kayıtlı öğrenci dışında yolcu alınmaz. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis firmasına kayıtlı okulun diğer öğrencileri de servise alınabilir.

f.      Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrenciler için velileri, servis değişikliğine izin verdiğine dair belgeyi ilgili okul yöneticisine gönderirler. İlgili müdür yardımcısı durumu servis firmasına iletir. Servis firması tarafından gerekli düzenleme yapılır.

g.     Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.

h.     Öğrenciler servis şoförünün ve hostesinin verdiği talimatlara uyar.

i.      Öğrenciler, servis şoförü ve servis yardımcı personeli/rehberi emniyet kemerlerini takarak seyahat eder. Öğrencilerin emniyet kemeri takmadığı durumlarda servis aracı hareket ettirilmez.

j.      Öğrenciler servis içerisinde, servis şoförünün dikkatini dağıtıcı veya arkadaşlarını rahatsız edici davranışlardan kaçınır.

Eğitim-Öğretim Personeli Çalışma Kuralları

a.     Çözüm Öğretmeni; derslerini zamanında başlatır ve zamanında bitirir. Öğrencilerin ders sürelerine ve teneffüs sürelerine saygı duyar.

b.     Çözüm Öğretmeni; üst yöneticilerinin (okul müdürü, müdür yardımcısı, koordinatör, bölüm başkanı, zümre başkanı) verdiği görevleri, özenle ve dikkatle zamanında tamamlar ve görevi veren üst yöneticisine raporlar.

c.     Çözüm Öğretmeni; üst yöneticilerinin görevlendirmeleri halinde şehir içi veya dışı kamp ve gezilere katılım sağlayarak, öğrencilerinin öğrenme yolculuklarına eşlik eder.

d.     Çözüm Öğretmeni; zorunlu durumlarda haftalık toplamda 40 saate kadar derse girebileceğini bilir. Branşıyla alakalı “After School” zamanlarında tanımlanan etütlerde gönüllü olarak öğrencilerinin öğrenme eksiklerini gidermek için görev alır.

e.     Çözüm Öğretmeni; haftanın 5.5 günü görev yapar.

f.      Çözüm Öğretmeni; sosyal etkinlikler, öğrenci kulüpleri ve törenler kapsamında zümresine ya da kendisine tanımlanan görevleri iş birliği içerisinde yürütmek için üstün gayret gösterir.

g.     Çözüm Öğretmeni; ders yoklamalarını, ödevleri, sınav sonuçlarını, sosyal etkinlik çalışmalarını, vb. öğrenci ile ilgili verileri zamanında ve anlık olarak K12NET sistemine işler.

h.     Çözüm Öğretmeni; PDR birimi ile iş birliği yaparak öğrenci ile ilgili destekleme, beceri geliştirme veya iyileştirme çalışmalarında aktif rol alır. Sonuçlarını ilgili kişilerle paylaşır.

i.      Çözüm Öğretmeni; derse girdiği şubelerde diğer öğretmenler ile iş birliği içerisinde “Ödev Yönergesi”ne uyacak şekilde ödevlerini verir, öğrencilere dengeli ödev verilmesini sağlar. Verdiği ödevleri takip eder, sonuçlarını sisteme işler, öğrenciye ve veliye ödevler ile ilgili sürekli geri bildirim sağlar.

j.      Ders öğretmeni derse gelmeyen öğrencileri K12 Net yoklama modülüne işler. PDR birimi ikinci dersin başında K12 Net yoklama raporunu alır ve gelmeyen öğrencilerin ailelerini arar. Yaptığı görüşmeleri günlük olarak ilgili okul yöneticisine rapor eder.

k.     Çözüm Öğretmeni; okul kurallarına uymayan öğrencileri uyarır, okul kurallarının içselleştirilmesi için okul yönetimine gerekli desteği sağlar.

l.      Çözüm Öğretmeni; hafta sonlarında hafta içi öğrencilere edindirdiği kazanımları K12NET üzerinden ekran mesajı yoluyla bildirir.

m.    Çözüm Öğretmeni; okul başlangıç ve bitiş saatleri arasında okulda bulunur. Okuldan ayrılması gereken durumlarda mazeretini okul yönetimine bildirerek izin ister.

n.     Çözüm Öğretmeni; her yıl Mayıs-Haziran aylarında bir sonraki eğitim-öğretim yılının planlarını ve takvimlerini hazırlayarak üst yöneticilerinin onayına sunar.

o.     PDR Uzmanları her periyotta sorumlu oldukları öğrenciler ile yüz yüze en az 1 defa görüşme gerçekleştirirler. Öğrenci velileri ile dönemde en az 1 defa yüz yüze görüşme gerçekleştirirler.

p.     Sınıf rehber öğretmenleri ayda en az 1 defa, mentor öğretmenler (8-12.sınıflar için) ise 2 haftada bir veli araması yaparak görüşme notlarını okul yönetimine bildirirler.

q.     Sınıf rehber öğretmeni sınıfta oturma düzeni, dolap dağılımı gibi işleri her eğitim-öğretim yılının başında yapar.

r.      Her gün son derse giren öğretmen, ders/yoklama defterini ders bitmesine on dakika kala sınıf başkanı ile ilgili müdür yardımcısına teslim eder.

s.     Okul yönetimi ve sorumlu öğretmenler, öğrencilere yıl içerisinde yapılacak olan okul etkinlikleri hakkında (bkz. Yıllık Çalışma Takvimi) genel bilgiler verirler.

t.      Okul topluluğu (öğrenci, veli, öğretmen ve personel) tarafından yapılacak duyurular içeriklerine göre Türkçe ve/veya İngilizce olarak yapılır. Tören ya da etkinlikten önce duyuru yapacak öğrenci, öğretmen veya birimler, duyurularını yapmadan önce ilgili kademe müdüründen onay alırlar. Yapılan tören ya da etkinlikler sadece okul topluluğu ile yapılıyorsa ilgili duyuruyu yapacak öğretmen veya birimler duyuruları ilgili iletişim kanallarından (sınıf/okul WhatsApp grupları, sms, K12NET vb.) yaparlar.

u.     Okul dışında (AVM, etkinlik salonları vb.) gerçekleşecek etkinlikler için ilgili duyuruyu yapacak öğretmen veya birimler duyuruları ilgili iletişim kanallarından (sms, web sitesi, sosyal medya, WhatsApp grupları, K12NET vb.) yaparlar.

v.     Okul içinde ve dışında gerçekleşecek etkinliklere misafir (veli, uzman, akademisyen vb.) davet edilecek ise tüm iletişim kaynaklarına ek olarak etkinlik davetiyesi gönderilir.

w.    Okulda düzenlenecek olan her türlü tören ve etkinliğin akış programı ayrıntılı olarak okul yönetimince oluşturulur ve ilgili birimlerle etkinlik/tören öncesinde paylaşılır. Her etkinlik/tören sonunda rapor hazırlanarak gözlemlenen eksiklikler not edilerek bir sonraki etkinliğin düzenlenmesinde bu hususlara dikkat edilir.

x.     Öğretim yılı başında ders öğretmeni; öğrencilere derslik, spor salonu ve spor alanı kullanımı ve malzemeleri tanıtmak üzere bir ders saati ayırır ve genel derslik kurallarından bahseder.

Genel Çalışma Kuralları

a.     Kurumun değerlerini, hedeflerini ve beklentilerini bilir; mesleki birikim, kişisel kazanımlarını kuruma ve mesleki gelişimine katkı sağlayacak şekilde özveriyle kullanır.

b.     Başarının değerlendirilip takdir edileceğini, düşük performansın ve uygunsuz davranışların yaptırımlarının olduğunu bilir.

c.     Çalıştığı birimde gündelik ve özel sorulanından arındırılmış profesyonel bir iş yaşantısını benimser. Meslektaşları ve çalışanlar ile karşılıklı saygı çerçevesinde iletişim kurar.

d.     Kurum hakkında olumsuz beyanda, kurum aleyhine davranış ve eylemlerde bulunmaz.

e.     Kurumun özel bilgilerini, maaş ve ücret uygulamalarını, eğitim-öğretim stratejilerini, hazırladığı dokuman ve çalışmalarını üçüncü şahıslarla paylaşmaz; mesleki etik kuralların getirdiği gizlilik ilkelerine riayet eder.

f.      Başkalarına dair özel bilgilere saygı göstererek gizliliği korur. Dedikodudan ve güven ortamını olumsuz etkileyecek davranışlardan uzak durur.

g.     Görevinde muhatap olduğu herkese karşı kibar, saygılı ve nazik olur.

Okullar İçin Uzaktan Eğitim Standartları, Görevler ve Sorumluluklar

Madde 1. Amaç ve Kapsam

a.     “Uzaktan Eğitim Yönergesi” okullarımızın dijital platformlar üzerinden verecekleri eğitim-öğretim hizmetlerinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

b.     “Uzaktan Eğitim Yönergesi” okullarımızın eğitim-öğretim süreçlerinde kullandıkları K12NET, cozumegitim.tv, MS Teams, vb. dijital platformlar üzerinde sunacakları hizmetleri ne şekilde planlamaları ve gerçekleştirmeleri gerektiğini kapsamaktadır.

c.     “Uzaktan Eğitim Yönergesi” ile “Uzaktan Yönetim ve Evde Çalışma Yönergesi” birbirlerinden farklı amaçlarla hazırlanmışlardır. “Uzaktan Eğitim Yönergesi” okulların online ve dijital eğitim-öğretim hizmetlerini genel olarak nitelik bakımından düzenlerken; “Uzaktan Yönetim ve Evde Çalışma Yönergesi” olağanüstü durumlarda sokağa çıkma yasağı, sıkıyönetim, vb. hallerde personelin çalışma hayatının düzenlendiği ve buna göre eğitim-öğretim hizmetlerinin ne şekilde verileceğinin tanımlandığı yönergedir.

Madde 2. Dijital ve Teknolojik Hazırlıklar

a.     Her okul K12NET üzerinde tüm öğrenci, veli, personel ve öğretmen bilgilerini eksiksiz olarak dönem başlamadan önce tamamlar. K12NET veri girişleri okulun eğitim-öğretime başlamadan en az 1 hafta önce tamamlanır.

b.     Her okul sınıflarında sorunsuz çalışır şekilde genel merkez tarafından onaylanmış marka ve modellerde “Etkileşimli Tahta” donanımını temin eder. Bu tahtalarda; icerikindir.com üzerinden indirilmiş olan ilgili sınıf ve derslerin ÇÖZÜM’e ait etkileşimli tahta ders anlatım programları kurulur, öğretmenlerin derslerde bunları aktif kullanımları sağlanır. Sınıfta ders yapma imkanının olmadığı durumlarda bu içerikler öğretmenlerin kişisel bilgisayarları, tabletleri, vb. araçlara da yüklenir.

c.     Her okul uzaktan eğitimde kullanmak üzere MS Teams kurulum, çalıştırma ve kullanma eğitimlerini personeline vererek veya genel merkezden eğitim talep ederek %100 etkin kullanım sağlar. Özellikle yerli startup firmalarının geliştirme sürecinde olan canlı yayın vb. özellikli site, portal, yazılım vb. ürünlerinin kullanılması istenirse mutlak suretle resmi yazı ile genel merkez onayı alınır, genel merkez onayı alınmadan okullarımızda bu tür bir firma ile ürün kullanımı anlaşması yapılmamalıdır. Kişisel Verilerin Kullanımı Kanunu kapsamında ÇÖZÜM markası altında hizmet alan öğrenci, veli veya çalışan personelin verilerinin ÇÖZÜM onayı alınmadan üçüncü kişilerle paylaşımı FRANCHISE SÖZLEŞMESİ hükümlerine aykırıdır. (Microsoft 365 veya Office 365 lisansı bulunan kurumlar derslerini Microsoft Stream üzerinden online olarak kaydedebilmekte ve arşivleyebilmektedirler. MS Teams uygulamasının lisansını alan kurumlar yıllık kurulum bedeli karşılığında MS ve Office 365 hizmetlerinin tümünden yararlanabilmektedir. Bu sebeple MS Teams kullanımı Genel Merkez tarafından önerilmektedir)

d.     Her okul, sınıflarından canlı ders yayını yapabilecek düzeyde internet altyapısı kurulumunu sağlar. Okulların internet altyapılarının fiber-optik teknoloji ile sağlanması ve mümkünse metro internet veya upload hızı yüksek bağlantılar temin edilmesi önerilir. Bu imkanın olmadığı bölgelerde 2-3 adet yüksek download hızlı hat veya superbox türü ürünler alnınarak kapasite artırımı yapılabilir.

e.     Okuldan yapılacak canlı ders yayınları için gerekli hallerde kullanılmak üzere; web-cam ve yaka mikrofonları yayın yapacak öğretmen sayısı kadar temin edilir.

f.      İmkânı olan kurumlar grafik tablet vb. teknolojiyi de temin edebilir.

g.     Herhangi bir öğrencinin okula devam edemediği durumda okul yüz yüze verdiği akademik dersleri eş-zamanlı olarak kendi sınıfından canlı yayın ile devamsızlık yapmakta olan öğrencilere ulaştırmak için gerekli hazırlıkları yapar ve gerçekleştirir.

h.     Yüz yüze eğitim verilemeyen hallerde ilgili kademe, sınıf, şube, vb. tamamen online/uzaktan eğitim alır. K12NET portalında bulunan ders programlarının MS Teams ile entegre edilerek online/uzaktan eğitime uygun hale getirilmesi sağlanır.

i.      Her halükârda yüz yüze eğitim verilen dönemlerde de verilmeyen dönemlerde de öğrencilerin ve ailelerin sürekli olarak talep etmekte oldukları etüt çalışmaları canlı ders anlatım platformları üzerinden online/uzaktan yapılır. Okul etüt çalışmalarını online/uzaktan olarak planlar ve gerçekleştirir. Tüm bu planlamalar K12NET üzerinden yapılarak, MS Teams canlı ders anlatım platformu üzerinden gerçekleştirilir. Bu şekilde öğrencinin, velinin ve öğretmenin uzaktan eğitim araçlarına entegrasyonu herhangi bir kriz süreci yaşanmadan önce sürekli şekilde sağlanmış olur.

j.      Okul, K12NET – MS Teams – cozumegitim.tv gibi Genel Merkez tarafından kullanımı zorunlu kılınan platformların etkin kullanımını ve entegrasyonunu sağlamakla sorumludur. Özellikle tüm ders programlarının K12NET’e girilmesi ve buradan kullanılması, cozumegitim.tv ders anlatım videolarının K12NET üzerinden haftalık olarak öğrenci ekranlarına gönderilmesi, MS TEAMS üzerinden yapılacak canlı derslerin K12NET ders programlarına işlenmiş olması gibi işlemler hassasiyetle ve eksiksiz olarak gerçekleştirilir. (K12NET – MS TEAMS ve cozumegitim.tv entegrasyonu bulunmakta olup; bu üç platformun nasıl entegre edileceği konusunda Genel Merkez Bilişim Sistemleri ve Veri Hazırlama Uzmanından yardım alınabilir)

k.     K12NET tarafından ÇÖZÜM okulları için geliştirilen ve Okul Geliştirme Uzmanları tarafından içerikleri hazırlanan yeni “Konular” modülü ve bu modülün öğretmenler tarafından etkin kullanımı genel merkez duyurusunu takiben okul yönetimi tarafından sağlanır. “Konular” modülü üzerinden ÇÖZÜM yayınlarının bulunduğu ders ve sınıf seviyeleri için föy yapısı baz alınarak hafta hafta derslerde hangi konuların işleneceği, derslerde hangi hazırlık ödevlerinin yapılacağı, hangi konu anlatım videosunun izleneceği, hangi pekiştirme ödevinin yapılacağı, hangi ders dökümanlarının sağlanacağı vb. hazırlıklar öğretmenler tarafından modüle işlenir ve öğrenci ders programı üzerinden öğrenci ekranlarına yansıtılır. Bu şekilde öğrenci ihtiyaç duyacağı tüm verilere K12NET Ders Programı üzerinden erişim sağlar. (Çalışma tamamlandığında okullara ayrıca duyuru yapılarak bu konuda online toplantılar düzenlenecektir.)

Madde 3. Okul Yönetiminin Görevleri

a.     Okulun yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim ders programları; “Çözüm Okulları Akademik Başarı Uygulama Kılavuzu”, “Uzaktan Eğitim Yönergesi”, “Uzaktan ve Evde Çalışma Yönergesi” ve “Uzaktan Eğitim Çerçeve Programı” belgeleri de dikkate alınarak kampüs genelinde ortak tek bir ders programı şeklinde okul yönetimi tarafından hazırlanır.

i.      Tamamen uzaktan eğitime geçilen sınıf ve şubelerin ders programları yapılırken; günlük 5 saatten daha fazla akademik canlı ders verilmemesine dikkat edilir. Sportif, sanatsal veya beceri temelli derslerin uzaktan canlı dersleri bu hesaplamaya dahil edilmez.

ii.     Örneğin; Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce ve Sosyal Bilgiler’den günlük birer saat uzaktan canlı ders veriliyorsa bunların yanına Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Robotik-Kodlama, Müzik, vb. dersler ekstra olarak etkinlik temelli bir şekilde eklenebilir. Bu şekilde haftalık olarak okul en az 35 saatlik günlük ise 7 saatlik ders programı hazırlar. Digital Twins kapsamında okula gelen öğrenciler ile evlerinden online sınıfa bağlanan öğrenciler bu 35 saatlik programa ortak olarak aynı anda katılırlar. Ancak okula gelen öğrenciler 7 saatlik yüz yüze programdan sonra öğrenci kulüpleri, atölye çalışmaları, bireysel yüz yüze destek eğitimi vb. çalışmalara katılırlar. Bu sırada online katılım sağlayan öğrenciler ise bireysel veya grup etütleri almaya devam ederler.

iii.    Telafi eğitimi programlarında akademik derslerin telafisi yapılacağından ders planlaması günlük 5 saat akademik ders olarak planlanabilir. Telafi eğitimlerinde akademik derslerin dışında kalan derslerin verilip verilmemesi öğrenci ihtiyaçları, veli beklentileri ve öğretmen normu kapsamında okul yönetimince değerlendirilir.

iv.    Bireysel veya grup etütleri çalışmaları online/uzaktan gerçekleştirilecek şekilde planlama yapılır.

v.     8. Sınıf ve 12. Sınıf gibi sınav hazırlık gruplarında günlük ve haftalık ders saatlerinde herhangi bir kısıtlama olmadan planlama yapılabilir.

b.     Hazırlanan ders programları K12NET’e eksiksiz olarak aktarılır veya işlenir. Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin ders programları K12NET Ders Programı’nda görülür.

c.     K12NET Ders Programı’na online/uzaktan yapılacak canlı dersler ve cozumegitim.tv de izlenecek videolar entegre edilir. K12NET ile MS TEAMS entegrasyonu kapsamında MS TEAMS de oluşturulan canlı ders programları otomatik olarak öğrencinin ve öğretmenin ders programı sayfasına entegre olmaktadır. Bu işlemin ayrıntıları için Genel Merkez Bilişim Sistemleri ve Veri Hazırlama Uzmanı’ndan eğitim talep edilir.

d.     Ana ders programlarının haricinde öğrenciye atanacak olan tüm etütler K12NET etüt modülü üzerinden kaydedilir. Veli onayı alınan her etüt uzaktan canlı ders şeklinde gerçekleştirilir. (Özellikle pandemi sürecinde etütlerin online/uzaktan verilmesi sayesinde hem öğrenci, öğretmen ve velinin uzaktan eğitim araçlarına alışkanlık kazanmalarını sağlanır hem de herhangi bir ek bulaşı riskinin önüne geçilir)

e.     Öğrencilere verilecek ödevler sene başı öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve zümre başkanları kurulu toplantılarında “Çözüm Okulları Ödev Politikası” – (Çözüm Kurumsal Kılavuzları içerisinde bulunmaktadır) belgesine göre belirlenerek K12NET ÖDEV MODÜLÜ üzerinden gönderilir ve değerlendirilir. K12NET Ödev Modülü’nün öğrenci, öğretmen ve veli tarafından etkin kullanımının sağlanması okul yönetiminin sorumluluğundadır.

f.      Öğrencilere uygulanacak olan basılı veya dijital tüm sınavların okunması, işlenmesi, analizi vb. işlemler K12NET Ölçme Değerlendirme Modülü üzerinden gerçekleştirilir. Okul yönetimi basılı sınavların sonuçlarının işlenmesinden, dijital sınavların oluşturulması, tanımlanması ve uygulamasından K12NET Ölçme Değerlendirme Modülünün tam kullanımından sorumludur.

g.     Okul yönetimi, her zümrenin K12NET Soru Editörü üzerinden kendi soru havuzunu oluşturmalarından, konu taramaları, ünite taramaları vb. kısa sınavları gerçekleştirmelerinden sorumludur. Okullar haftalık olarak uzaktan canlı dersler sonrasında tarama sınavlarını K12NET üzerinden gerçekleştirebilirler.

h.     Uzaktan canlı ders olarak düzenlenecek olan derslerin teknik gereksinimleri, yoklamalarının K12NET’e işlenmesi, öğrencilerin katılım durumlarından velilerin bilgilendirilmesi, vb. tüm işlemler okul yönetimi tarafından planlanır. Uzaktan canlı ders olarak düzenlenen her ders dijital ortamda kayıt altına alınarak okul yönetimince saklanır. (Microsoft 365 veya Office 365 lisansı bulunan kurumlar derslerini Microsoft Stream üzerinden online olarak kaydedebilmekte ve arşivleyebilmektedirler. Bu lisansa sahip olan okulların ders kayıtlarını indirmelerine gerek yoktur)

i.      Her dersin takibi, kontrolü ve geri bildirimi okul yönetimi tarafından ilgili öğretmenlere ve zümrelere sürekli olarak yapılır.

j.      Okul yönetimi periyodik olarak velilere K12NET üzerinden online memnuniyet anketi uygulayarak burada çıkan analiz sonuçlarına göre eğitim-öğretim süreçlerini düzenler.

k.     Uzaktan eğitim sürecinde “Uzaktan Eğitimde Okul Kuralları” ve “Uzaktan Eğitimde Sınıf Kuralları” belgelerini zümrelerle birlikte hazırlanarak öğrencilere, velilere ve personele tebliğ edilir. Bu kuralların uygulanmasının takibi, kontrolü ve geri bildirimi etkin bir biçimde okul yönetimi tarafından yapılır.

Madde 4. Öğretmenlerin Görevleri

a.     Her bir öğretmen uzaktan eğitimde kullanacağı programların bilgisayar, akıllı tahta vb. kurulumlarını gerçekleştirir.

b.     Her bir öğretmen uygun çalışma ortamını oluşturur. (Masa, gerekli araçlar ve sessizlik)

c.     Uzaktan çalışan öğretmenin mesai saatlerinde, oluşturdukları çalışma ortamlarında hazır olması sağlanır.

d.     Okuldan canlı derslerini yürüten öğretmenlerin ders öncesinde akıllı tahta, yaka mikrofonu ve ders araç-gereçlerini hazır etmeleri sağlanır.

e.     Her bir öğretmen derse girdiği sınıfın yoklamasını alarak ilgili birime aktarır ve K12NET Yoklama Modülüne işler.

f.      Her bir öğretmen K12NET üzerinden ödevlendirmelerini yaparak öğrencileri bilgilendirir.

g.     Öğrenci, veli vb. paydaşlar ile görüntülü görüşme, ders vb. gerçekleştiren öğretmen ile kurumsal temsil görevini görüntülü görüşme ortamlarında gerçekleştiren öğretmenin kıyafetlerinin kurumsal kimliğe uygun olması sağlanır.

h.     Her bir öğretmen hazırlanan yıllık çalışma planlarına uygun olarak derslerini işler.

i.      Tamamen uzaktan eğitime geçilen sınıf, kademe veya şubelerde aşağıdaki hususlara ayrıca özen gösterilir.

i.      Sınav grubunda yer alan öğrenciler için ek çalışma takvimleri oluşturulur.

ii.     Uzaktan eğitimde yapılan bütün dersler oturum başlatıldığında öğretmen tarafından kayıt butonuna basılarak kayıt altına alınır.

iii.    Uzaktan eğitim sürecinde haftalık ders programında yer alan canlı dersler arasında en az 15 dakikalık aralar verilmesine dikkat edilir.

iv.    Uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerin öncesinde hazırlık ve araştırma ödevleri, sonrasında ise pekiştirme ve proje ödevleri verilebilir. Ödevlendirmeler bir öğrencinin tüm derslerin ödevlerini günlük olarak; İlkokulda en fazla 30 dakika, Ortaokulda 60 dakika, Lisede ise 90 dakika da tamamlayacağı şekilde düzenlenir. 8 ve 12. Sınıf öğrencileri için bu süreler sınav hazırlık programları kapsamında düzenlenir.

v.     Uzaktan eğitim sürecinin birinci önceliği öğrencilerin öğrenmeye odaklanmasını sağlamaktır. Tüm çalışmalar bu ilke etrafında planlanır. Bu bağlamda öğrencinin merak ettiği olayları, konuları ve olguları araştırması, ilgi alanına giren toplumsal konularda çalışma yapması, kendini ifade etmesi vb. faktörlere de imkân sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılabilir.

vi.    Uzaktan eğitim sürecinde tüm öğrencilerin bireysel farklılıkları gözetilerek ihtiyaç duydukları desteği alabilmeleri için okul bünyesinde “Öğretmen / Konu / Kazanım / Birey / Grup” etütü tarzında saatler belirlenir. Bu saatler haftalık ders programı ders saatleri içinde yer almaz. Bu saatler daha çok akşam saatlerine tanımlanabilir.

vii.   Uzaktan eğitim sürecinde her öğrenci için; sınıf öğretmeni/sınıf rehber öğretmeni günlük/haftalık olarak, okul rehber öğretmeni ise haftalık/iki haftalık periyotlarda öğrenci ve veli ile birebir online görüşmeler gerçekleştirirler. Bu görüşmeler; whatsapp, telefon, canlı görüntülü görüşme vb. şekillerinde olabilir. Öğrenci ve veli ile yapılan görüşmeler kayıt altına alınır.

viii.  Uzaktan eğitim sürecinde yapılan tüm ödevlendirmeler ve ölçme-değerlendirme çalışmaları dijital olarak kaydedilerek öğrencilere geri bildirimleri yapılır. Geri bildirimlerde öğrencinin öğrenme motivasyonunu artıracak bir dil benimsenir.

j.      Okulun yüz yüze ve/veya uzaktan eğitim ders programları; “Çözüm Okulları Akademik Başarı Uygulama Kılavuzu”, “Uzaktan Eğitim Yönergesi”, “Uzaktan ve Evde Çalışma Yönergesi” ve “Uzaktan Eğitim Çerçeve Programı” belgeleri de dikkate alınarak dersler gerçekleştirilir.

i.      Bireysel veya grup etütleri çalışmaları K12NET portalına tanımlanarak MS Teams üzerinden online/uzaktan gerçekleştirilir.

ii.     Atanacak olan tüm etütler K12NET etüt modülü üzerinden kaydedilir. Veli onayı alınan her etüt uzaktan canlı ders şeklinde gerçekleştirilir.

iii.    K12NET portalına girilmiş olan konu kalıpları üzerinden ilgili ödevler ve çözümeğitim.tv videoları öğrencilere belirlenen periyotlarda gönderilir ve bilgilendirilmesi yapılır.

k.     Öğrencilere uygulanacak olan basılı veya dijital tüm sınavların okunması, işlenmesi, analizi vb. işlemler K12NET Ölçme Değerlendirme Modülü üzerinden gerçekleştirilir.

l.      Öğretmenler K12NET Soru Editörü üzerinden kendi soru havuzunu oluşturur, konu taramaları, ünite taramaları vb. kısa sınavları gerçekleştirir.

m.    Uzaktan canlı ders olarak düzenlenecek olan derslerin teknik gereksinimleri, yoklamalarının K12NET’e işlenmesi, öğrencilerin katılım durumlarından velilerin bilgilendirilmesi, vb. tüm işlemler öğretmenler tarafından yapılır. Uzaktan canlı ders olarak düzenlenen her ders dijital ortamda kayıt altına alınarak okul yönetimine teslim edilir. (Microsoft 365 veya Office 365 lisansı bulunan kurumlar derslerini Microsoft Stream üzerinden online olarak kaydedebilmekte ve arşivleyebilmektedirler. Bu lisansa sahip olan okulların ders kayıtlarını indirmelerine gerek yoktur)

Madde 5. Bilişim Teknolojileri Zümrelerinin / Uzmanlarının Görevleri

a.     Bilişim zümresi uzaktan eğitimde kullanılacak programları seçer.

b.     Kullanılacak programlar ile ilgili tanıtım videoları hazırlanır ya da online eğitimler verilir.

c.     Her bir okulda çalışan bilişim zümresindeki öğretmenlerin ulaşılabilir olmaları gerekir.

d.     Bilişim zümresi herhangi bir teknik aksaklık durumunda ilgili öğretmenlere destek sağlar.

e.     Eğitim teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri takip eder, gelişmeleri ilgili yöneticilere ve öğretmenlere aktarır.

f.      E-posta trafiği ve düzeni sağlanır, ortak çalışmalar drive klasörlerinde toplanır.

g.     Okulun K12NET – MS TEAMS – cozumegitim.tv entegrasyonunda ve ilgili kurulumlarında okul yönetimine birinci derecede yardımcı olunur.

Madde 6. PDR Biriminin Görevleri

a.     PDR Birimi, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimsel özelliklerini belirleyerek öğrencilerdeki değişimleri bilimsel olarak takip eder ve ilgili birimlere raporlar.

b.     PDR Birimi, K12NET Rehberlik Modülü ve Ölçme Değerlendirme Modülünü aktif olarak kullanır.

c.     PDR Birimi, sorumluluğunda bulunan her öğrenci ve velisi ile periyodik olarak telefonla veya online yüz yüze görüşmeler gerçekleştirir.

d.     Uzaktan eğitim sürecinde “Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yıllık Çerçeve Program” kapsamında yapılacak etkinliklerin gerçekleştirilmesini okul yönetimi ile birlikte gerçekleştirir.

e.     PDR Birimi, öğrencilere ve velilere yönelik olarak; “Siber Zorbalık”, “Sosyal Medya Kullanımı”, vb. ihtiyaç duyulan tüm konularda diğer ilgili zümrelerle birlikte online seminer, webinar, vb. türü programlar gerçekleştirir.

Madde 7. Veliden Beklentiler

a.     Veli, öğrencisinin ders programlarına devam etmesinde ve ödevlerini gerçekleştirmesinde öğretmenlere destek olur.

b.     Veli, uzaktan eğitim sürecinde gördüğü aksaklıkları sınıf/şube öğretmenine veya okul yönetimine geri bildirim sağlamak amacıyla iletir.

c.     Veli, çocuğuna uygun çalışma ortamları sağlanmasını temin eder.

d.     Veli, okul veya genel merkez tarafından düzenlenen memnuniyet anketlerinde görüşlerini objektif olarak paylaşmaya istekli olur.

e.     Veli, uzaktan eğitim sürecinde çocuğunun sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimi ile ilgili olarak okul ile sürekli iletişim halinde olur.

Madde 8. Öğrencilerin Görev ve Sorumlulukları

Ders öncesinde;

1.     Uzaktan eğitim için uygun bir cihaz (bilgisayar, tablet vb.) bulundurulur. Derse aktif katılım için cihazın mutlaka mikrofon ve kamerası çalışır halde olmalıdır.

2.     Uzaktan eğitimde kullanılacak programın (Microsoft Teams, K12NET vb.)  cihaza kurulumu sağlanır.

3.     Uzaktan eğitimde canlı derse katılım için dikkati dağıtmayacak sessiz bir ortam tercih edilir.

4.     Uzaktan eğitimde canlı derslere, yüz yüze okul ortamında olduğu gibi masa- sandalye düzeninde katılım sağlanır. Uzanarak veya yatakta derse katılım odaklanmayı zorlaştıracaktır.

5.     Uzaktan eğitimde güne başlarken uyku kıyafetleri değiştirilir ve canlı derste kamera açmaya uygun kılık kıyafetle hazır bulunulur.

6.     Haftalık ders programı takip edilerek ders öncesinde gerekli araç-gereç (ders kitabı, ders defteri vb.) hazır bulundurulur.

Ders anında;

1.     Ders programına göre dersin başlangıç saatinden en az 5 dakika önce uygun bir şekilde bağlantı sağlanarak derse katılım gerçekleştirilmiş olur.

2.     Ders programına uyularak canlı derslere zamanında giriş ve çıkış yapılır. Böylece zaman verimli değerlendirilmiş olur.

3.     Uzaktan canlı derslere bağlanırken kamera açık olur ve öğretmen söylemedikçe kamera ders boyunca açık tutulur. Bu hem etkileşimi hem motivasyonu artıracaktır.

4.     Uzaktan canlı derslere bağlanırken mikrofon kapalı olur, ders boyunca öğretmen söz vermedikçe kapalı tutulur. Öğretmen söz verdiğinde mikrofon açılır. Bu şekilde gürültü oluşması engellenmiş olur.

5.     Uzaktan canlı ders süresince sadece ders ile ilgilenilir.

6.     Uzaktan canlı derste öğrenci izleyen değil; aktif öğrenendir. Derse etkin katılım sağlanır. Gerektiğinde not alınır, konuşmak için el kaldırılarak söz istenir, anlaşılmayan yerler aynı şekilde öğretmene sorulur.

Ders sonrasında;

1.     Öğretmenlerimiz tarafından verilen ödevler ve görevler K12NET üzerinden takip edilerek zamanında yerine getirilir.

2.     Online deneme ve konu pekiştirme sınavlarına K12NET üzerinden mutlaka katılım sağlanır. Öğrenme eksiklerinin tespit edilmesi için bu çalışmalara katılım önemlidir.

3.     Konu tekrar çalışmalarında Çözüm Eğitim TV’deki konu anlatım videolarından ve uzaktan canlı derslerin video kayıtlarından yararlanılabilir.

4.     Uzaktan eğitimdeki etüt planlamaları K12NET üzerinden takip edilir ve bireysel/grupla etüt çalışmalarına zamanında katılım sağlanır.

5.     Uzaktan canlı ders dışındaki çalışma rutinleri (günlük tekrar, soru çözümü, konu tekrarı, kitap okuma vb.) düzenli bir şekilde sürdürülür.

6.      Sınıf Öğretmeni ve Okul Rehber Öğretmeni ile aktif iletişim sürdürülür.

ETKİNLİK TAKVİMİ
16 Temmuz 2024 Salı
Bu tarih için etkinlik bulunamadı!
Temmuz Ayı Etkinliklerine Gözat